image

Město projednalo nová opatření vlády ke koronaviru

10.03.2020
Postup při realizaci rozhodnutí vlády o uzavření škol a zrušení akcí s účastí nad 100 lidí projednalo vedení města.

 

Provoz škol bude zrušen bez náhrady, potvrzení pro zaměstnavatele rodičům dětí do deseti let vydají základní školy. Město předalo všem školským zařízením včetně DDM a příspěvkových organizací města podrobné informace o vládních opatřeních. Tiskopis na ošetřovné zde.

Opatření vlády se dotknou i provozu magistrátu města, neboť někteří zaměstnanci zůstanou doma se svými dětmi.  Jedná se zejména o oddělení registru řidičů, oddělení registru vozidel a oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Úřad bude poskytovat veškerý rozsah služeb, úřední hodiny budou zachovány v dosavadní podobě.  Magistrát žádá občany o trpělivost při možném pomalejším odbavení.

Zrušeny nebo odloženy do odvolání jsou všechny městské akce s předpokládanou účastí více než 100 lidí. Vedení příspěvkových organizací města zajistí, že na jednotlivých akcích, které pořádají, nebude přítomno více osob než stanovený limit mimořádného opatření. Týká se to nejen kulturních představení, ale například provozu bazénu na Klíši nebo veřejného bruslení na zimním stadionu. Za dodržování opatření jsou odpovědni i provozovatelé soukromých zařízení a organizátoři ostatních akcí. Komerční pronájmy v prostoru školských zařízení zůstávají v kompetenci ředitelů příslušných školských zařízení.

Některá opatření realizovalo město již s předstihem, například omezení návštěv v domovech seniorů, zvýšená desinfekce městských zařízení a prostředků městské hromadné dopravy. Nově bylo zavedeno otevírání dveří vozů přímo řidičem.

koronavirus kultura

 

 

koronavirus školy

Město projednalo nová opatření vlády ke koronaviru