image

Město podpoří dotací volnočasovou činnost dětí

17.05.2022
Zastupitelé souhlasili s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 OŠKS určených na celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let.

 

Finance obdrží:

  • Junák – český skaut, středisko Šíp – Výchovná a volnočasová činnost dětí a mládeže – 96 000 Kč,
  • Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem – Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let – 63 000 Kč,
  • Via Europa – První pomoc, Rukodělné činnosti, Gelogie – Paleontologie, Turistika, Tábornictví – 66 000 Kč,
  • Veronika Kalinová – Tvořivý kroužek a Klub deskových her – 105 000 Kč,
  • Pionýr – Pionýrská skupina Dravci – turisticko-tábornické, airsoftové, všeobecné i rukodělné – 145 500 Kč.

Pro rok 2022 činí výše finančního objemu této dotační kategorie 600 000 Kč. Celkem bylo v této dotační kategorii podáno sedm žádostí a odsouhlaseno bylo pět z nich v celkové výši 475 500 Kč. Výše dotace na jednoho člena se odvíjí od počtu podaných žádostí (resp. od celkového počtu dětí s trvalým bydlištěm na území SMÚ) a činí max. 1 500 Kč na jednoho člena.

 

 

Město podpoří dotací volnočasovou činnost dětí