image

Konference o partnerství Ústí nad Labem a Chemnitz

08.04.2019
V Chemnitz proběhla konference na téma Život v mnohotvárnosti.

 

Hlavní náplní konference bylo prohloubení letité spolupráce obou měst. Akce, kterou organizoval spolek Die Brücke v kooperaci s katedrou politickovědeckých výzkumných metod, se konala v Chemnitz již potřetí. Spolek podporuje školní partnerství mezi oběma městy. Dům dětí a mládeže spolupracuje s partnery v Chemnitz pravidelně a spolupráce probíhá také na úrovni základních škol (např. ZŠ Stříbrnická má dvě partnerské školy přímo v Chemnitz), navštěvují se děti i učitelé a pracují na společných projektech.

Z Ústí nad Labem přijelo téměř 20 účastníků, náměstek primátora města Ústí nad Labem Tomáš Vlach zhodnotil dosavadní spolupráci, přiblížil některé projekty a nastínil, jak spolupracovat do budoucna.

Akce byla dotovaná v rámci fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří.

 

Konference o partnerství Ústí nad Labem a Chemnitz