image

Kompetence členů Rady města Ústí nad Labem

30.11.2018
Kompetence nad jednotlivými oblastmi byly rozděleny mezi členy Rady města Ústí nad Labem takto:

 

Mgr. Ing. Petr Nedvědický  - primátor města

 • interní audit, krizové řízení, subjekty s majetkovou účastí města, doprava, městská policie, ITI

  Ing. Věra Nechybová – 1. náměstkyně primátora

 • finance, příspěvkové organizace města mimo školství, kultura a sport

  Ing. Pavel Tošovský – náměstek primátora

 • strategický rozvoj města - dotace, investice, majetek

  Mgr. Tomáš Vlach – náměstek primátora

 • sociální služby, cestovní ruch, zahraniční styky

  Mgr. Michal Ševcovic – náměstek primátora

 • příspěvkové organizace města v oblasti školství

  Ing. Eva Fialová – radní města

 • územní plánování, urbánní rozvoj, městský architekt

  Ing. Tomáš Kirbs – radní města

 • životní prostředí

  Miroslava Lazarová – radní města

 • koordinace spolupráce s městskými obvody

  Lukáš Konečný – radní města

 • spolupráce s 1. náměstkyní  v oblasti sportu

Kompetence členů Rady města Ústí nad Labem