image

Hala konírny ustoupila nové ledové ploše

31.05.2019
Likvidace tzv. konírny u zimního stadionu byla dokončena. Po demolici tu vznikne nová ledová plocha, kterou postaví soukromý investor.

 

Vlastní demolice za 2,9 mil. Kč byla zahájena v březnu. Zhotovitel zajistil v rámci realizace díla úplnou likvidaci objektu sportovní haly „Konírna“ a uložení veškerých odpadů z provedených demolic. Po ukončení všech demoličních prací včetně základových konstrukcí bylo dno jámy upraveno a následně plocha pozemku pokryta kamenivem ve vrstvě cca 15 cm. Vybudováno je oplocení, které uzavřelo areál tenisových kurtů.

Na městském pozemku, který si společnost PADOK Investments bude dlouhodobě pronajímat od města, vznikne další ledová plocha nové generace. Sloužit bude sportovní veřejnosti do dvou let,  společnost PADOK Investments do výstavby vloží 80 až 100 milionů korun.

 

 

Hala konírny ustoupila nové ledové ploše