image

Elektronický zápis do základních škol

04.03.2019
Zápis do základních škol bude probíhat elektronicky. Tento systém zjednodušuje průběh zápisu jak pro rodiče, tak pro ředitele základních škol.

 

Pro školní rok 2019/20 je již platná Obecně závazná vyhláška, která stanovuje spádové obvody pro jednotlivé školy. Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu má garantováno umístění v dané základní škole. Spádovost ovšem nebrání rodičům přihlásit své dítě do jiné základní školy. Zde bude dítě přijato, ale až po přijetí dětí ze spádového obvodu. Díky elektronickému zápisu bude průběh přijímacího řízení a výsledné umístění pro rodiče přístupné online.

Vydávání přihlášek systémem probíhá do 9. 4. 2019. Přihlášku je možno vyplnit elektronicky na internetové adrese: http://zapiszs.usti-nad-labem.cz. Systém provede rodiče vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknou. Ve školách budou přístupné počítače, kterých budou rodiče moci využít k vyplnění přihlášky. Další možnost je na magistrátě na odboru městských organizací a školství ve 2. patře (vpravo), dveře č. 215.

K získání přihlášky ze systému je nutné číslo pojištěnce (dítěte) z kartičky zdravotní pojišťovny. Po vygenerování přihlášky dostanou rodiče jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Na webových stránkách zápisu http://zapiszs.usti-nad-labem.cz jsou informace o počtech volných míst na ZŠ. Dítě je možné přihlásit i do více ZŠ. Do každé z nich je však nutné dostavit se osobně z důvodu odevzdání žádosti v papírové podobě.

Samotný zápis do základní školy bude probíhat dne 9. 4. 2019 od 13:00 do 18:00. Rodiče potřebují s sebou řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte a občanský průkaz.

V případě, že bude škole předložena žádost o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Elektronický zápis do základních škol