image

Dotace pro městské obvody za 14,5 milionu korun

27.02.2019
Město podpořilo všechny městské obvody dotacemi dle požadavků. Na kulturu 1,495 mil. korun a 13 mil. korun na investice.

 

Rada města schválila dotaci v celkové výši 14,95 mil. Kč na kulturu pro městské obvody. Finance jsou uvolněny z volných prostředků města. MO město dostane 395 tis. Kč na dofinancování plánovaných kulturních akcí jako například Kinematograf bří Čadíků, Ústecký schod nebo Mikulášská.  MO Severní Terasa žádal 500 tis. Kč na kulturní akce např. Pálení čarodějnic, Den Severní Terasy, Halloween, Barvám neutečeš. MO Neštěmice dostal 300 tis. Kč na rozsvícení vánočního stromu, koncerty vážné hudby a další akce pro děti. I MO Střekov žádal o 300 tis. Kč na pořádání lampionového průvodu, otevření řeky a rozsvícení vánočního stromu.

Rada schválila z investiční rezervy další    rozpočtová opatření finančního odboru jako účelové investiční a neinvestiční dotace pro jednotlivé městské obvody za celkovou sumu 13 milionů Kč. Částku 3,250 mil. Kč dostal na investiční akci centrální obvod na dětská hřiště a revitalizace pozemkových ploch před objektem PZ Skorotice. Dotaci 3,250 mil. Kč dostal obvod Severní Terasa na opravy chodníků a schodišť (2,470 mil. Kč) a na opravy kontejnerových stání (780 tis. Kč).  Na rozšíření parkovacích a odstavných stání na sídlišti Skalka dostal neštěmický obvod 3,250 mil. Kč.

Střekovský obvod dostal 1,075 mil. Kč na generální rekonstrukce dětského hřiště Truhlářova a 2,175 mil. Kč na výměnu oken budovy v ulici Žukovova 546/15 (1 100 tis. Kč) a výměnu povrchu hřiště ve Svádově (1 075 tis. Kč).

Odvody dle dohody s vedením města žádaly i o neinvestiční dotace na mzdy a zákonné pojištění v celkové částce11,725 mil. Kč, a to z důvodu nevyjasněních pravidel na poskytování dotací na VPP z úřadu práce.  Město by ze svého rozpočtu muselo vynaložit prostředky na náhradu veřejně prospěšných pracovníků stálými pracovníky u všech obvodů. Výpadek pomocných veřejně prospěšných pracovníků je pro město nepřijatelný, proto vzala rada na vědomí stav a žádosti, které by měly být řešeny ihned po rozhodnutí jasných pravidel na poskytování dotací na VPP z úřadu práce.

Dotace pro městské obvody za 14,5 milionu korun