image

Diskuse o Plánu udržitelné městské mobility

06.02.2019
O plánu udržitelné městské mobility se diskutovalo v Informačním středisku města na Mírovém náměstí.

 

Zájemci z řad veřejnosti hovořili se zástupci společnosti Haskoning DHV Czech Republic a Centra dopravního výzkumu o problémech spojených s řešením dopravní situace v Ústí nad Labem. Prezentovány byly také výstupy zjištěné z výzkumu současného stavu dopravy ve městě.

Na tuto diskusi postupně navážou i další akce. Cílem je zapojit veřejnost do diskuse o hledání řešení důležitých témat ve městě.

 

 

Diskuse o Plánu udržitelné městské mobility