image

Bezdoplatková zóna začala platit v celém městě

04.03.2019
Opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje celé území statutárního města Ústí nad Labem a města Trmice za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, je od pondělí 4. března platné.

 

„Vyhlášení bezdoplatkové zóny sníží výnosy obchodníků s chudobou a sníží příchod problémových obyvatel z jiných částí republiky a Slovenska do našeho města. Od tohoto opatření si slibujeme další pokles kriminality a nižší míru užívání návykových látek. Naše priorita je ochrana sousedství, kde je dobrá životní úroveň,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Vlach.

Podstatou opatření je, že v dotčené oblasti nebudou nově příchozím, či novým žadatelům přiznány a vypláceny doplatky na bydlení. Nikoliv příspěvky na bydlení, které jsou dávkou státní sociální podpory. O doplatek na bydlení nepřijdou občané, kteří ho již pobírají ani v takovém případě, že mají nájemní smlouvu na dobu určitou a ta se pravidelně obnovuje. Bezdoplatková zóna se rovněž nedotkne objektů se zaregistrovanou pobytovou sociální službou, jako jsou např. domovy pro seniory, azylové domy apod.

Všechny podané námitky byly správním orgánem zamítnuty.

 

Bezdoplatková zóna začala platit v celém městě