image

Bezdoplatková zona se bude týkat celého města

04.09.2018
Opatření obecné povahy dle ustanovení § 33d zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi by se podle usnesení rady města mělo rozšířit na celé katastrální území města Ústí nad Labem.

 

Důvodem je zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů. Hlavním cílem je zamezení přílivu dalších sociálně slabých občanů a narušení obchodu s chudobou. Ve městě jsou problémy se spekulativním skupováním bytů za účelem dalšího pronajímání, za ceny v místě neobvyklé, kdy dochází k parazitování pronajímatelů na sociálně slabších skupinách obyvatel.

 Samotný stav mnoha pronajímaných nemovitostí má i nezanedbatelně špatný vliv na děti a mládež. Příjemci doplatku na bydlení nejsou nijak motivováni ke zlepšení vlastní situace a setrvávají dlouhodobě na podpoře prostřednictvím sociálních dávek.

Podobnou žádost podalo i sousední město Trmice. V tomto ohledu je proto třeba hájit zájem občanů města Ústí nad Labem a zamezit tak možnému přílivu dalších nepřizpůsobivých obyvatel z okolních obcí.

 

Bezdoplatková zona se bude týkat celého města