image

Anketa - Určete priority města

Logo NSZM ČRNíže jsou uvedena témata, která vyplynula z veřejné diskuze v rámci „Fóra Zdravého města“, která se konala dne 2. 10. 2017. Cílem této ankety je dát občanům města prostor, aby se vyjádřili k tomu, co by v našem městě chtěli změnit.

Vyberte 2 náměty, které považujete za nejaktuálnější,
a které by dle Vašeho názoru vyžadovaly přednostní řešení.
TERMÍN ODEVZDÁNÍ JE DO 31. 10. 2017.

Anketa - Určete priority města

Zachování pásu veřejného prostranství u Habrovického rybníka
Výstavba dalšího multifunkčního sportoviště – např. v areálu Tesco
Nevyužitý prostor na Mírovém náměstí
Rekonstrukce objektu Prokopa Diviše 5 – Spolkový dům města ÚnL
Úklid centra města – Hrnčířská, Revoluční, Masarykova
Vznik nových cyklostezek (komunikace pro cyklisty)
Workoutové hřiště u Labské stezky
Změna myšlení = stavění na pozitivech a krásách města a okolí
Propojení cyklostezky – Bukov, Severní Terasa
Nevyužitý potenciál jezera Milada
Sjednocení péče o zeleň v celém městě
Nedostatečná kapacita denních stacionářů pro autisty
Nižší nájemné pro neziskové organizace a rodinná centra v objektech města
Nevyužívání zpracovaných územních studií
jiné (napište jinou, která není uvedena)

 

Dotazník je uveřejněn na adresách www.usti-nad-labem.cz, www.strekov.cz, www.nestemice.eu, www.mesto-ul.czwww.severni-terasa.cz nebo k dispozici v Informačním středisku města Ústí n. L., Mírové nám. 1/1; na vrátnici Magistrátu města Ústí n. L., Velká Hradební 8.

Dotazník můžete odevzdat do schránek označených „ANKETA – Fórum Zdravého města“, které budou umístěny v Informačním středisku města Ústí nad Labem, Mírové nám. 1/1 nebo na vrátnici Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8 nebo zaslat naskenovaný e-mailem na adresu hana.slawischova@mag-ul.cz.

Anketa je realizována v rámci Projektu Zdravé město a MA21 a je anonymní. Výsledky budou k dispozici na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz a FB města. Děkujeme za Váš čas a zájem o budoucnost našeho města.