image

Městské sady - aktivní park

 

operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů (IPRM)

 

opatření IPRM: A.1 Regenerace a revitalizace území ve městě

aktivita IPRM: A.1.2 Městská zeleň 

 

stav projektu: dokončen

doba realizace: listopad 2009 - září 2010

 

celkové náklady: 82 748 705 Kč

dotace z prostředků ROP: 75 983 816 Kč

prostředky z rozpočtu města: 6 764 889 Kč

 

popis projektu: Cílem Projektu bylo zkvalitnění městské zeleně, vytvoření moderního, aktivního městského parku a přitažlivějšího prostoru pro obyvatele centra Ústí nad Labem. Zkvalitněný městský park zahrnuje možnost volnočasového vyžití pro všechny věkové kategorie (dětské hřiště s prvky pro cvičení, petanque, vhodný terén pro kolečkové brusle a skateboarding). Projekt zahrnuje i rekonstrukci stávajícího objektu koncertního pavilonu tzv. „Mušle“, která je vhodná pro kulturní vyžití obyvatel města v podobě možnosti pořádání divadelních představení a koncertů. Nedílnou součástí Projektu je rekonstrukce veřejného WC a skladu zahradních potřeb.

Investiční část Projektu byla realizovaná ve dvou etapách. První etapa zahrnovala především přípravu lokality Projektu (demolice zpevněných ploch, demontáž mobiliáře, pěstební opatření a kácení dřevin, hrubé terénní opravy, rekonstrukce komunikací v jižní části, jezírko, rekonstrukci WC a skladu zahradních potřeb). Druhá etapa zahrnovala vlastní revitalizace (položení sítí technické infrastruktury vodovod a technologie kašen, komunikace v severní části, lávky, paluby a amfiteátr, závlahový systém, kašny, instalace herních prvků a mobiliáře).

 

Partneři projektu:

  • Městské služby Ústí nad Labem
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
  • Ústecký kraj

 

 

ZPĚT NA SEZNAM PROJEKTŮ