image

Nabídka preventivních činností pro MŠ v oblasti prevence kriminality a dopravní výchovy

31.08.2011

V tomto školním roce 2011/2012 nabízíme přednášky:

1) Období září - prosinec

„ Smíš – nesmíš “
- základy bezpečného chování
- základy prevence kriminality
- komu a jak slouží městská policie
- ukázky výstroje a výzbroje městské policie
- diskuze dětí
Beseda trvá cca 50 minut. Zkušený strážník vás navštíví ve vaší školce.

2) Období leden – březen

Dopravní výchova – teoretická část
- dopravní výchova
- bezpečné přecházení
- povinnosti chodce
- cyklista a jeho povinnosti
- diskuze dětí
Přednáška trvá cca 50 minut. Proškolený strážník vás uvítá v naší herně na dětském dopravním hřišti v Krásném Březně.

3) Období duben – červen

Dopravní výchova – praktická část
- výuka probíhá na dětském dopravním hřišti
Děti jsou rozděleny do dvou skupin – cyklisté a chodci.
Pokud je to možné v polovině hodiny si děti role vymění.

Další akce pro mateřské školky :

Zimní období - výtvarná soutěž pro MŠ

Červen 2012 - Dopravní soutěž pro předškoláky „ MALÝ CYKLISTA “

Pokud budete mít zájem, kontaktujte nás do 12.9.2011
aby se mohl vypracovat návštěvní harmonogram.

Kontakt : Kateřina Burianová
Proškolený strážník MP
Zodpovídající za výuku MŠ
Dětské dopravní hřiště
Městská policie
Krásné Březno
Telefon : 475500854
e-mail : mp.prevence@mag-ul.cz

Nabídka preventivních činností pro MŠ v oblasti prevence kriminality a dopravní výchovy