image

Výlepy pro město budou zvýhodněny

16.02.2004
Město pronajme liberecké firmě Rengl 38 pozemků, na nichž má tato společnost umístěné své výlepové plochy.

  Radní rozhodli na doporučení majetkového výboru o výši ceny 1050 Kč za každou výlepovou plochu ročně. Smlouva mezi oběma stranami bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Obchodní vztah bude realizován za podmínek, které musí firma Rengl splnit - jde cenové zvýhodnění výlepů pro město a městské organizace, závazek vybudování jedné výlepové plochy v centru města pro tzv. malou kulturu s bezplatným výlepem nebo doplnění dvou až tří kusů vybraných výlepových ploch o boční křídla pro stejné využití a zajištění úklidu pozemků v bezprostřední blízkosti výlepových ploch znečištěných jejich provozem. Dále to bude provedení a ukončení rekonstrukce výlepových ploch do konce letošního září a zajištění vybudování výlepových ploch na náklady firmy v místech černého výlepu.

  Výše uvedené výlepové plochy nejsou jediné, které v Ústí nad Labem existují. Mnoho z nich má ve zprávě TSM, které je pronajímají.

Výlepy pro město budou zvýhodněny