image

Řeřicha o zlepšení dopravy ve městě

22.11.2007
Dnes proběhlo jednání náměstka primátora Jana Řeřichy a vedením Krajské správy PČR o problematice dopravy v Ústí nad Labem.

   Tématem schůzky byla problematika dopravy, zvláště těžké nákladní dopravy, která projíždí městem Ústí  z důvodu nedokončeného úseku dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. Zúčastnění se shodli na potřebě regulace této dopravy a její směrování ve smyslu schválené studie, tj. ve směru hodinových ručiček po silnicích I/30 a I/8.

   Dalším nosným tématem byla bezpečnost silničního provozu na silnici I/30 podél Labe, nutnost provádění kontrol a zvýšení dozoru hlavně nad nákladní dopravou.

   Město Ústí nad Labem bude iniciovat schůzku na krajském úřadě k zajištění zlepšení stávajícího stavu.

Řeřicha o zlepšení dopravy ve městě