image

Průmyslová zóna akreditována

01.05.2003
Průmyslová zóna v severních Předlicích se stala jednou z prvních devíti v České republice, kterým vládní agentura Czechinvest udělila akreditaci. Jde o potvrzení skutečnosti, že je dobře připravená z hlediska infrastruktury, napojení na komunikace, má garanci bezproblémových dodávek energií a vyřešené majetkoprávní záležitosti.

Primátor města Mgr. Petr Gandalovič označil akreditaci předlické zóny za velký úspěch města. „Investoři budou mít jistotu, že vstupují na skutečně připravený pozemek, který splní jejich náročné požadavky“, říká primátor.

Příprava průmyslové zóny by měla být ukončena již v polovině tohoto roku. Radnice zde letos proinvestuje 47 miliónů korun. Město jedná v současné době s řadou potenciálních investorů, např. z USA, Francie či Japonska. Jde o společnosti, které se převážně zabývají výrobou automobilových komponentů. Právě lehký průmysl by měl v budoucnosti v Předlicích dominovat. Už dnes je zóna připravena do té míry, že na patě bloku 01 může investor okamžitě začít podnikat.

Společně s průmyslovou zónou v  Předlicích získaly akreditaci zóny v Krnově (Červený Dvůr), Kopřivnici, Klášterci nad Ohří (Průmyslový park Verne), Liberci (jih), Chrudimi (západ), Ostravě (Hrabová a Mošnov) a v Pardubicích.

Program „Akreditace průmyslových zón“ vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Czechinvestem. Jde zejména o snahu podpořit konkurenceschopnost České republiky v soutěži o přímé zahraniční investice.

Akreditaci v nejbližší době získá rovněž Ing. Luboš Pauer z odboru ekonomického rozvoje MmÚ, jenž se tak brzy stane manažerem předlické průmyslové zóny a který byl v rámci speciálního programu odborně vyškolen. V průběhu čtyř workshopů se postupně seznámil se širším kontextem ekonomického rozvoje, rolí a „logikou“ přímých zahraničních investic, analytickými činnostmi a strategickým plánováním, technickými a legislativními aspekty přípravy investičních záležitostí, marketingem a propagací i vyjednávacími procesy a následnou péčí o investory.  Součástí workshopů byly rovněž návštěvy průmyslových zón v ČR, výměna zkušeností s jejich manažery, ale také s „živými“ investory.

                                                                                                                                            

Průmyslová zóna akreditována