image

Protipovodňová hráz už od října!!

18.07.2006
Povodí Labe začne již letos v říjnu s výstavbou protipovodňového valu na Střekovském nábřeží a v nejbližší době připraví výběrové řízení na dodavatele stavby.

     Primátorovi města Janu Kubatovi to na včerejším odpoledním jednání sdělil generální ředitel Povodí Labe Tomáš Vaněk.

   „Je to vynikající zpráva pro všechny Ústečany a první krok k tomu, aby Ústí nad Labem nebylo „plavební zónou“. Na jednání s panem Vaňkem jsme se dohodli na úzké spolupráci investičních oddělení obou stran na tomto projektu, který bude mít u nás na starosti můj náměstek Jan Řeřicha“, říká primátor.

   Stavbě střekovské hráze za 130 mil. korun nic nebrání, protože Povodí Labe na ní obdrželo koncem letošního dubna stavební povolení. Práce by měly skončit v závěru příštího roku.

   Ochrana Střekova má spočívat v navýšení nábřeží o jeden metr vysoký val. Na jeho vrcholu bude umístěno kotvení pro mobilní stěny postavené v případě potřeby do výšky 0,6 m až 2,4 m nad terén. To je výška dostatečná k ochraně nábřeží proti dvacetileté vodě (998 cm). Mezi různými typy mobilních stěn byl projektantem vybrán velmi odolný a pro výstavbu jednoduchý typ z nerez ocele, jenž může být smontován během několika hodin.

   Současně s vybudováním valu musejí být provedeny náročné práce na zpevnění břehu. Tam, kde byly při hydrogeologickém průzkumu zjištěny jemnozrnné a slabě stmelené pískovce, by při povodni prosakovala voda, narušovala podloží mobilních stěn a pronikala do sklepů domů na nábřeží i na komunikaci. Proto dojde k injektážím – celkem 200 vrtů pronikne až do hloubky 19 metrů. Do hloubky 2,5 m má být dále zapuštěna 981 m dlouhá železobetonová zeď široká jeden metr. Na jejím vrcholu spočinou kotvící prvky pro mobilní stěny.

   Projekt je doplněn návrhem odvodňovacích drénů, šachet a čerpadel.

   Primátor Kubata otevřel na jednání s Ing. Vaňkem rovněž otázku stavby protipovodňové vany na ústecké straně. „Hráz na Střekovském nábřeží považuji za začátek vzniku celého souboru opatření proti velké vodě v našem městě. Je nezbytné, aby byla stavba protipovodňové vany u mostu dr. E. Beneše zahájena co nejdříve. Silnice 1. třídy zde bývá zatápěna dvakrát ročně a to způsobuje městu vážné dopravní komplikace. Toto řešení je nutné i s ohledem na vyšší frekvenci průjezdu těžkých automobilů městem po dokončení části dálnice D8 v úseku Trmice – státní hranice“, dodává Kubata.

 

Protipovodňová hráz už od října!!