image

Projekt pomoci obětem domácího násilí ukončen

15.06.2006
Náměstek primátora Jan Kubata dnes zahájil závěrečnou pracovní konferenci pro účastnické organizace projektu Interdisciplinární spolupráce při pomoci obětem domácího násilí v regionu Ústí nad Labem.

Interdisciplinární tým v Ústí nad Labem byl tvořen 12 zástupci různých organizací

Koordinačním  centrem pro práci interdisciplinárního týmu je občanské sdružení Spirála. Toto sdružení otevřelo v září 2005 novou službu DONA centrum – specializovanou  poradnu pro osoby ohrožené DN.   DONA centrum nabízí služby klientům třikrát v týdnu (po: 12 – 18, stř: 12 – 20, pá:  8 – 12 hodin), a to formou  trestně právního, sociálně právního a psychologického poradenství.  Na DONA centrum se obracejí nejen osoby přímo ohrožené DN, ale i svědkové DN. DONA centrum je rovněž informačním centrem pro práci interdisciplinárního týmu i dalších subjektů, které přicházejí zprostředkovaně do kontaktu s oběťmi DN a žádají informace, jak DN detekovat, jak osobám ohroženým DN pomáhat.  Otevření DONA centra předcházel výběr a specializovaný výcvik konzultantů, úprava a vybavení prostor DONA centra tak, aby odpovídalo potřebám  klientů i konzultantů na tento typ psychosociální služby, aby se stalo důstojným prostředím, kde klient sděluje nejniternější informace ze svého života.  

Po skončení projektu  zavedená praxe nekončí. Hlavním cílem IDT bude nabízet a zajišťovat osvětu pro širokou laickou i odbornou veřejnost, evidovat počty domácího násilí v Ústí nad Labem a rozšiřovat spolupráci s dalšími subjekty v rámci regionu i  Ústeckého kraje, ke které přizve zástupce probační a mediační služby a pedagogů.

Činnost bude v roce 2006 - 2007 podpořena z finančních prostředků Evropské unie a České republiky, z Globálního grantu, Ministerstva práce a sociálních věcí a samotného Města Ústí nad Labem.

Bezprostředně po skončení projektu s BKB o.s. Spirála jako jeho nositel v Ústí nad Labem zahájí jednání se subjekty státní správy a samosprávy, bude usilovat o akreditaci DONA centra jako intervenčního centra, komplexní služby pro osoby ohrožené domácím násilím.

„Jsem rád, že projekt potvrdil funkčnost modelu interdisciplinární spolupráce při řešení problematiky domácího násilí v Ústí nad Labem“, řekl náměstek primátora Jan Kubata

 

Projekt pomoci obětem domácího násilí ukončen