image

Městské divadlo asi změní název

18.06.2004
Městské divadlo pravděpodobně změní název. Radní souhlasí, aby se už v blízké budoucnosti jmenovalo “Severočeské divadlo opery a baletu”. Konečné slovo však budou mít 24. června zastupitelé.

   Dosavadní název nevystihuje podle primátora města Mgr. Petra Gandaloviče rozsah působnosti divadla, které stále častěji vystupuje v řadě českých i zahraničních měst a jeho činnost i dopad na veřejnost výrazně přesahují hranice jak Ústí nad Labem, tak Ústeckého kraje. Pro pořadatele z cizích států i publikum je název “Městské divadlo” zavádějící, protože přívlastkem “městské” jsou vesměs označována divadla lokálního významu a působnosti. “Nebojím se říci, že divadlo dnes nemá důstojné pojmenování, které odpovídá jeho kvalitě a významu. Z hlediska jeho dalšího rozvoje a schopnosti prodat samo sebe na kulturním trhu potřebuje název, který lépe zobrazuje jeho potenciál a postavení”, dodává primátor.

   K přejmenování divadla by mohlo dojít při slavnostním představení 21. září, které proběhne v souvislosti s jeho 95. výročím.