image

Chlor nikoho neohrozil

03.11.2005
Informaci o včerejším úniku chloru z provozu Tetraper ve 20:43 hod. oznámil dispečer Spolchemie operačnímu středisku městské policie pět minut po události (20:48 hod.).

   Následně byli v krátké době vyrozuměni primátor Petr Gandalovič, jeho náměstek Jan Kubata, ředitel městské policie Pavel Bakule a další osoby.

   Hlídka městské policie přijela ke kontrole do okolí podniku ve 21:04 hod. Strážníci  nahlásili slabý zápach chloru v ulici Okružní bez pálení očí a dráždivých efektů. Informaci o tom, že Hasičským záchranným sborem nebyly naměřeny žádné koncentrace nebezpečné látky, obdržela vedoucí odboru pro mimořádné situace Vlasta Štěpánová už ve 21:25 hod. Na základě této včasné informace se rozhodla nerozeslat občanům zprávu prostřednictvím „varovných“ SMS. Systém venkovních hlásičů VISO nebyl aktivován, neboť slouží v případě vzniku vážných havárií.

   Podle pozdějších informací HZS byly naměřeny koncentrace od 0 do 0,7 ppm. Tyto koncentrace nejsou zdraví nebezpečné (limit pro půlhodinovou maximální koncentraci v pracovním prostředí je 1 ppm, pro osmihodinovou 0,5 ppm). Aby látka způsobila člověku objektivní potíže (např. pálení v očích a v nose), je třeba koncentrace od 3 ppm.

Chlor nikoho neohrozil