image

Cena primátora MUDr. Brožkovi

13.12.2007
Letošní Cenu primátora za přínos ústecké kultuře získal MUDr. Ivan Brožek a skupina Fešáci. Rozhodla tak kulturní komise města Ústí nad Labem.

   Na dnešním zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem ocenil primátor města Jan Kubata pana Ivana Brožka.  Skupině Fešáci bude cena předána na jejich vánočním koncertě dne 19. 12. 2007 v Lucerně Praha

   MUDr. Ivan Brožek, známý specialista - diabetolog a dlouholetý sbormistr a dirigent Ústeckého pěveckého sboru. V roce 1958 promoval a na umístěnku odešel do Ústí nad Labem. Nastupuje na 1. interní oddělení krajské nemocnice. Publikoval články, stal se členem České diabetologické společnosti, kde ve výboru působil 25 let. Spolu s MUDr. O. Dubem napsal encyklopedickou publikaci „Cukrovka od A do Z“ - vyšla v r. 1970, kdy pro výuku diabetiků prakticky neexistovala žádná literatura. Po příchodu do Ústí začal docházet do pěveckého sboru, který sídlil v Domě kultury. Pomáhal tu jako druhý korepetitor, občas zastupoval sbormistra a po jeho odchodu v r. 1977 se ujal vedení jako sbormistr a dirigent. Za 30 let svého působení v čele Ústeckého pěveckého sboru dirigoval přes 300 koncertů a nastudoval s ním přes 225 skladeb církevního charakteru, lidových písní i skladby současných autorů. Pod vedením MUDr. Brožka sbor reprezentoval české sborové umění v Belgii, Polsku, Rakousku či Německu. Velkým úspěchem byla i dvojnásobná účast na Pražském jaru. V roce 2007 se po 30. letech se sborem, jako dirigent, loučí. Žije v Ústí nad Labem.

 

   „Vyhlášení této ceny je důležité pro kulturní život v tomto městě a bylo by nesprávné zapomínat na významné osobnosti ústecké kultury. Ocenění významných osobností v oblasti ústecké kultury posiluje pocit sounáležitosti obyvatel s tímto městem“, řekl primátor Jan Kubata.

 

 

Cena primátora MUDr. Brožkovi