image

Američané chválí město za rozvoj

29.07.2005
Obchodní atašé amerického velvyslanectví Richard Steffens včera pogratuloval náměstkovi primátora Janu Kubatovi za obrovský pokrok v rozvoji města.

   „Poprvé jsem byl v Ústí před čtyřmi lety a ten rozdíl je prostě neuvěřitelný. Tenkrát tu žádné činnosti nebyly, zdálo se, že neexistuje žádná koncepce. Letos jsem navštívil asi 20 českých měst a nikde jsem nic podobného neviděl,“ řekl Steffens poté, co se seznámil s ústeckými rozvojovými projekty.

   Americký host byl informován o revitalizaci městského centra, rekonstrukci Větruše, průmyslové zóně Severní Předlice, záměru AM Development na výstavbu obchodního a zábavního centra u šikmého kostela a dalších akcích a projektech. „Nepříjemný pocit Ústečanů z rozkopaného města by měla vystřídat spokojenost, až to bude všechno hotové“, dodal Kubata v souvislosti se zvýšenou stavební činností zejména v rámci rekonstrukce centra (práce již začaly v Hrnčířské ulici) a budováním kruhového objezdu na křižovatce u hotelu Vladimir.

   Kubata také informoval o přípravě nové průmyslové zóny v jižních Předlicích v souvislosti se zájmem dalších investorů působit na Ústecku.

 

Američané chválí město za rozvoj