Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 25.05.2017
Sejmuto: 15.06.2017
Výběrové řízení - právník na právním odboru
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - právník na právním odboru MmÚ.
Vyvěšeno: 25.05.2017
Sejmuto: 15.06.2017
Výběrové řízení - referent/ka na oddělení koncepcí na odboru strategického rozvoje
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení koncepcí na odboru strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 25.05.2017
Sejmuto: 15.06.2017
Výběrové řízení - ředitel Archivu města Ústí nad Labem
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - ředitel Archivu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 25.05.2017
Sejmuto: 31.07.2017
Výběrové řízení - ředitel Domova pro seniory Dobětice
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domova pro seniory Dobětice, příspěvková organizace.
Vyvěšeno: 24.05.2017
Sejmuto: 09.06.2017
Výběrové řízení - sociální pracovník na oddělení náhradní rodinné péče odboru sociálních věcí
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník na oddělení náhradní rodinné péče odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 18.05.2017
Sejmuto: 02.06.2017
Výběrové řízení - vedoucí oddělení náhradní rodinné péče
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí oddělení náhradní rodinné péče odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 17.05.2017
Sejmuto: 31.05.2017
Výběrové řízení - vedoucí oddělení městského architekta
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí oddělení městského architekta odboru investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 12.05.2017
Sejmuto: 29.05.2017
Výběrové řízení - sociální pracovník na oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník na oddělení sociálně-právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 27.04.2017
Sejmuto: 26.05.2017
Výběrové řízení - Ředitel Jesle města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace.