Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 19.04.2018
Sejmuto: 10.05.2018
Výběrové řízení - inkasní referent
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - inkasní referent na finančním odboru MmÚ.
Vyvěšeno: 18.04.2018
Sejmuto: 09.05.2018
Výběrové řízení - vedoucí oddělení projektů a dotací
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí oddělení projektů a dotací odboru strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 18.04.2018
Sejmuto: 09.05.2018
Výběrové řízení - asistent odboru strategického rozvoje
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - asistent odboru strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 18.04.2018
Sejmuto: 09.05.2018
Výběrové řízení - sociální pracovník na oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník na oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 16.04.2018
Sejmuto: 07.05.2018
Výběrové řízení - právník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - právník na právním odboru MmÚ.
Vyvěšeno: 16.04.2018
Sejmuto: 07.05.2018
Výběrové řízení - referent oddělení projektů a dotací
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent oddělení projektů a dotací odboru strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 16.04.2018
Sejmuto: 07.05.2018
Výběrové řízení - referent oddělení koncepcí
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent oddělení koncepcí na odboru strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 11.04.2018
Sejmuto: 02.05.2018
Výběrové řízení - sociální pracovník na oddělení náhradní rodinné péče
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník na oddělení náhradní rodinné péče odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 10.04.2018
Sejmuto: 02.05.2018
Výběrové řízení - referent/ka oddělení ekonomiky příspěvkových organizací
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení ekonomiky příspěvkových organizací na odboru městských organizací a školství MmÚ.
Vyvěšeno: 26.02.2018
Sejmuto: 26.04.2018
Výběrové řízení - vedoucí oddělení městského architekta
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí oddělení městského architekta odboru investic a územního plánování MmÚ.