Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 21.09.2016
Sejmuto: 10.10.2016
výběrové řízení - referent odd.zprostředkujícího subjektu ITI
Tajemník mmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - referent oddělení zprostředkujícího subjektu ITI.
Vyvěšeno: 07.09.2016
Sejmuto: 30.09.2016
prodloužený termín do 30.9.2016-veřejná výzva - koordinátor inkluze- DPČ
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pozice - koordinátor inkluze na dohodu o pracovní činnosti.
Vyvěšeno: 07.09.2016
Sejmuto: 30.09.2016
prodloužený termín do 30.9.2016-veřejná výzva - odborný garant inkluze-DPČ
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pozice - odborný garant inkluze na dohodu o pracovní činnosti.
Vyvěšeno: 07.09.2016
Sejmuto: 30.09.2016
prodloužený termín do 30.9.2016-veřejná výzva - koordinátor spolupráce-DPČ
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pozice - koordinátor spolupráce na dohodu o pracovní činnosti.
Vyvěšeno: 07.09.2016
Sejmuto: 30.09.2016
prodloužený termín do 30.9.2016-veřejná výzva - školní psycholog-DPČ
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pozice - školní psycholog na dohodu o pracovní činnosti.