Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 24.03.2017
Sejmuto: 10.04.2017
výběrové řízení-sociální pracovník
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník na oddělení sociální práce odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 23.03.2017
Sejmuto: 05.05.2017
Výběrové řízení - Ředitel ZOO Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace
Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace se sídlem Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 22.03.2017
Sejmuto: 07.04.2017
výběrové řízení - referent odd.ochrany přírody
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent oddělení ochrany přírody, lesů, myslivosti, rybářství, zemědělského půdního fondu a zemědělství na odboru životního prostředí MmÚ.
Vyvěšeno: 17.03.2017
Sejmuto: 31.03.2017
Veřejná výzva na DPP - odborný hodnotitel pro projekty zaměřené na Infrastrukturu a rozvoj sociálních služeb a sociálního bydlení
Tajemník MmÚ vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa na DPP - odborný hodnotitel pro projekty financované z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na Infrastrukturu a rozvoj sociálních služeb a sociálního bydlení.
Vyvěšeno: 17.03.2017
Sejmuto: 31.03.2017
Veřejná výzva na DPP - odborný hodnotitel-Dopravní dostupnost a vnitřní propojenost regionů
Tajemník MmÚ vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa na DPP - odborný hodnotitel pro projekty financované z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na Dopravní dostupnost a vnitřní propojenost regionů.
Vyvěšeno: 09.03.2017
Sejmuto: 12.04.2017
Výběrové řízení - Ředitel Domova pro seniory Dobětice
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace
Domova pro seniory Dobětice, příspěvková organizace.
Vyvěšeno: 09.03.2017
Sejmuto: 12.04.2017
Výběrové řízení - Ředitel pro Jesle města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace
Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace.