Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 10.11.2017
Sejmuto: 01.12.2017
Výběrové řízení - sociální pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník na oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 06.11.2017
Sejmuto: 27.11.2017
Výběrové řízení - referent oddělení koncepcí
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent oddělení koncepcí na odboru strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 02.11.2017
Sejmuto: 24.11.2017
Vyvěšeno: 02.11.2017
Sejmuto: 23.11.2017
Výběrové řízení - vedoucí odboru strategického rozvoje
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí odboru strategického rozvoje MmÚ.