Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 21.02.2017
Sejmuto: 10.03.2017
výběrové řízení-tiskový referent
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - tiskový referent v kanceláři primátorky.
Vyvěšeno: 10.02.2017
Sejmuto: 27.02.2017
výběrové řízení - inkasní referent
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - inkasní referent na finančním odboru MmÚ.
Vyvěšeno: 07.02.2017
Sejmuto: 22.02.2017
výběrové řízení - právník
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - právník na právním odboru MmÚ.
Vyvěšeno: 01.02.2017
Sejmuto: 03.03.2017
Konkursní řízení - ředitel/ka MŠ Centrum
Rada města Ústí nad Labem vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvkové organizace.