Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 06.12.2016
Sejmuto: 27.12.2016
výběrové řízení - právník
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - právník na právním odboru MmÚ.
Vyvěšeno: 05.12.2016
Sejmuto: 23.12.2016
veřejná výzva-školní psycholog
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pozice (dohoda o pracovní činnosti) - Školní psycholog
pro projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 02.12.2016
Sejmuto: 16.12.2016
výběrové řízení-referent přestupků v dopravě
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - referent/ka oddělení dopravních nehod na odboru přestupků v dopravě.
Vyvěšeno: 16.11.2016
Sejmuto: 12.12.2016
výběrové řízení - referent odd. zprostředkujícího subjektu ITI
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - referent oddělení zprostředkujícího subjektu ITI.
Vyvěšeno: 10.11.2016
Sejmuto: 08.12.2016
Konkursní řízení - ředitel/ka ZŠ Vojnovičova
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace.