Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 19.09.2017
Sejmuto: 10.10.2017
Výběrové řízení - referent vodního hospodářství
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent vodního hospodářství na odboru životního prostředí MmÚ.
Vyvěšeno: 14.09.2017
Sejmuto: 31.10.2017
Výběrové řízení - ředitel Městských služeb
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace se sídlem Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 12.09.2017
Sejmuto: 03.10.2017
Výběrové řízení - vedoucí odboru kontroly
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí odboru kontroly MmÚ.
Vyvěšeno: 04.09.2017
Sejmuto: 25.09.2017
Výběrové řízení - koncepční pracovník na oddělení územního plánování
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - koncepční pracovník oddělení územního plánování, odboru investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 04.09.2017
Sejmuto: 09.10.2017
Výběrové řízení - vedoucí oddělení městského architekta
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí oddělení městského architekta odboru investic a územního plánování MmÚ.