Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 21.06.2017
Sejmuto: 13.07.2017
Výběrové řízení - právník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - právník na právním odboru MmÚ.
Vyvěšeno: 20.06.2017
Sejmuto: 11.07.2017
Výběrové řízení - referent/ka přestupků v dopravě
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka přestupků v dopravě na odboru přestupkových agend MmÚ.
Vyvěšeno: 16.06.2017
Sejmuto: 07.07.2017
Výběrové řízení - inkasní referent
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - inkasní referent na finančním odboru MmÚ.
Vyvěšeno: 14.06.2017
Sejmuto: 07.07.2017
Výběrové řízení - technik oddělení provozně ekonomického
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - technik oddělení provozně ekonomického na odboru městských organizací a školství MmÚ.
Vyvěšeno: 14.06.2017
Sejmuto: 07.07.2017
Výběrové řízení - referent oddělení registru řidičů
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent oddělení registru řidičů na správní odbor MmÚ.
Vyvěšeno: 12.06.2017
Sejmuto: 30.06.2017
Veřejná výzva - Odborný hodnotitel
Tajemník MmÚ vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa - odborný hodnotitel pro projekty financované z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na Infrastrukturu a rozvoj sociálních služeb a sociálního bydlení.
Vyvěšeno: 02.06.2017
Sejmuto: 10.07.2017
Výběrové řízení - vedoucí oddělení městského architekta
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí oddělení městského architekta odboru investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 25.05.2017
Sejmuto: 31.07.2017
Výběrové řízení - ředitel Domova pro seniory Dobětice
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domova pro seniory Dobětice, příspěvková organizace.