Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 21.02.2018
Sejmuto: 14.03.2018
Výběrové řízení - vedoucí personálního oddělení
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí personálního oddělení kanceláře tajemníka MmÚ.
Vyvěšeno: 16.02.2018
Sejmuto: 09.03.2018
Výběrové řízení - referent oddělení koncepcí
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent oddělení koncepcí na odboru strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 16.02.2018
Sejmuto: 23.03.2018
Konkursní řízení - ředitel/ka Fakultní základní školy
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizace.
Vyvěšeno: 06.02.2018
Sejmuto: 27.02.2018
Výběrové řízení - sociální pracovník na oddělení náhradní rodinné péče
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník na oddělení náhradní rodinné péče odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 06.02.2018
Sejmuto: 27.02.2018
Výběrové řízení - sociální pracovník na oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník na oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 06.02.2018
Sejmuto: 27.02.2018
Výběrové řízení - právník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - právník na právním odboru MmÚ.
Vyvěšeno: 05.02.2018
Sejmuto: 02.03.2018
Konkursní řízení - ředitel/ka MŠ Zvoneček
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizace.