Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 14.06.2018
Sejmuto: 09.07.2018
Výběrové řízení - inkasní referent
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - inkasní referent na finančním odboru MmÚ.
Vyvěšeno: 14.06.2018
Sejmuto: 09.07.2018
Výběrové řízení - koncepční pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - koncepční pracovník oddělení územního plánování odboru investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 11.06.2018
Sejmuto: 02.07.2018
Výběrové řízení - administrativní pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - administrativní pracovník odboru investic a územního plánování MmÚ.