Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 14.10.2016
Sejmuto: 08.11.2016
Výběrové řízení - referent odd. zprostředkujícího subjektu ITI
Tajemník MmÚ oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent odd. zprostředkujícího subjektu ITI
Vyvěšeno: 14.10.2016
Sejmuto: 01.11.2016
Výběrové řízení - referent oddělení vodního hospodářství
Tajemník MmÚ oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent oddělení vodního hospodářství
Vyvěšeno: 07.10.2016
Sejmuto: 25.10.2016
Výběrové řízení - sociální pracovník na oddělení sociálně-právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí MmÚ
Tajemník MmÚ oznamuje vyhlášení výběrového řízeni na obsazení pracovního místa sociální pracovník na oddělení sociálně-právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí MmÚ
Vyvěšeno: 07.10.2016
Sejmuto: 25.10.2016
Výběrové řízení - školní psycholog
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pozice Školní psycholog, pro projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem