Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 20.01.2017
Sejmuto: 08.02.2017
výběrové řízení - sociální pracovník OSPOD
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - sociální pracovník na oddělení sociálně právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 20.01.2017
Sejmuto: 08.02.2017
výběrové řízení - sociální pracovník na odd. sociální práce
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - sociální pracovník na oddělení sociální práce na odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 20.01.2017
Sejmuto: 03.02.2017
výběrové řízení - referent sociální práce
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - referent sociální práce odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 17.01.2017
Sejmuto: 03.02.2017
výběrové řízení-referent přestupků v dopravě
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - referent přestupků v dopravě (oddělení kamerového systému) na odboru přestupků v dopravě MmÚ.
Vyvěšeno: 17.01.2017
Sejmuto: 15.02.2017
Výběrové řízení - ředitel/ka CB
Collegium Bohemicum, o. p. s. vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky
Vyvěšeno: 06.01.2017
Sejmuto: 23.01.2017
výběrové řízení - referent krizového a havarijního plánování
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - referent krizového a havarijního plánování.