Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 27.04.2017
Sejmuto: 26.05.2017
Výběrové řízení - Ředitel Jesle města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace.
Vyvěšeno: 25.04.2017
Sejmuto: 17.05.2017
Výběrové řízení - vedoucí odboru kontroly
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí odboru kontroly MmÚ.
Vyvěšeno: 20.04.2017
Sejmuto: 05.05.2017
Výběrové řízení - inkasní referent
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - inkasní referent na finančním odboru MmÚ.
Vyvěšeno: 20.04.2017
Sejmuto: 05.05.2017
Výběrové řízení - sociální pracovník
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník na oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 13.04.2017
Sejmuto: 03.05.2017
výběrové řízení - sociální pracovník
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník na oddělení sociální práce odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 13.04.2017
Sejmuto: 03.05.2017
výběrové řízení - referent/ka oddělení kamerového systému
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení kamerového systému na odboru přestupkových agend MmÚ.
Vyvěšeno: 23.03.2017
Sejmuto: 05.05.2017
Výběrové řízení - Ředitel ZOO Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace
Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace se sídlem Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem.