Výběrová řízení (personální)

Vyvěšeno: 19.07.2017
Sejmuto: 10.08.2017
Výběrové řízení - vedoucí úseku vymáhání z pokut
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí úseku vymáhání z pokut na právním odboru MmÚ.
Vyvěšeno: 19.07.2017
Sejmuto: 10.08.2017
Výběrové řízení - referent oddělení projektů a dotací
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent oddělení projektů a dotací odboru strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 19.07.2017
Sejmuto: 10.08.2017
Výběrové řízení - referent oddělení koncepcí
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent oddělení koncepcí na odboru strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 13.07.2017
Sejmuto: 04.08.2017
Výběrové řízení - referent školství
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent školství na odboru městských organizací a školství MmÚ.
Vyvěšeno: 13.07.2017
Sejmuto: 04.08.2017
Výběrové řízení - referent oddělení registru vozidel
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent oddělení registru vozidel na správní odbor MmÚ.
Vyvěšeno: 25.05.2017
Sejmuto: 31.07.2017
Výběrové řízení - ředitel Domova pro seniory Dobětice
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domova pro seniory Dobětice, příspěvková organizace.