Úřední deska

Vyvěšeno: 25.09.2017
Sejmuto:
Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
Vyvěšeno: 25.09.2017
Sejmuto: 13.10.2017
Oznámení záměru prodeje části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej části pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Předlice
Vyvěšeno: 22.09.2017
Sejmuto: 13.10.2017
Výběrové řízení - sociální pracovník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník na oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 22.09.2017
Sejmuto: 25.10.2017
Vyvěšeno: 22.09.2017
Sejmuto: 01.11.2017
Vyvěšeno: 22.09.2017
Sejmuto: 26.10.2017
Vyvěšeno: 22.09.2017
Sejmuto: 25.10.2017
Vyvěšeno: 22.09.2017
Sejmuto: 08.10.2017
Vyvěšeno: 22.09.2017
Sejmuto: 08.10.2017
Vyvěšeno: 22.09.2017
Sejmuto: 10.10.2017
Vyvěšeno: 21.09.2017
Sejmuto: 09.10.2017
Oznámení záměru města o prodeji částí pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej 2 částí pozemku p.č.901/1 v k.ú. Sebuzín
Vyvěšeno: 21.09.2017
Sejmuto: 03.11.2017
Vyvěšeno: 21.09.2017
Sejmuto: 03.11.2017
Vyvěšeno: 21.09.2017
Sejmuto: 16.10.2017
Vyvěšeno: 21.09.2017
Sejmuto: 09.10.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení
"Zateplení štítů byt. domu v ul. Jizerská č.p. 2933/41, 2934/43, 2935/45, Ústí nad Labem"
Vyvěšeno: 20.09.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 13. 9. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 572/17, 573/17, 574/17, 575/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.