Úřední deska

Vyvěšeno: 22.03.2017
Sejmuto: 07.04.2017
výběrové řízení - referent odd.ochrany přírody
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent oddělení ochrany přírody, lesů, myslivosti, rybářství, zemědělského půdního fondu a zemědělství na odboru životního prostředí MmÚ.
Vyvěšeno: 22.03.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočet pro rok 2017
V elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách města Ústí nad Labem a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 22.03.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtový výhled na období r. 2018 až r. 2020
V elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách města Ústí nad Labem a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 22.03.2017
Sejmuto: 21.04.2017
Vyvěšeno: 22.03.2017
Sejmuto: 26.04.2017
Vyvěšeno: 21.03.2017
Sejmuto: 26.04.2017
Vyvěšeno: 21.03.2017
Sejmuto: 13.04.2017
Vyvěšeno: 21.03.2017
Sejmuto: 12.04.2017
Vyvěšeno: 21.03.2017
Sejmuto: 12.05.2017
Vyvěšeno: 21.03.2017
Sejmuto: 11.05.2017
Vyvěšeno: 21.03.2017
Sejmuto: 06.04.2017
Vyvěšeno: 20.03.2017
Sejmuto: 05.04.2017
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku p.č. 809/1 v k.ú. Předlice
Vyvěšeno: 20.03.2017
Sejmuto: 05.04.2017
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: změna nájemní smlouvy v k.ú. Božtěšice
Vyvěšeno: 20.03.2017
Sejmuto: 05.04.2017
Oznámení záměru města o pronájmu částí pozemků
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem částí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 20.03.2017
Sejmuto: 05.04.2017
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku v k.ú. Církvice
Vyvěšeno: 20.03.2017
Sejmuto: 05.04.2017
Oznámení záměru města o prodeji pozemků
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej pozemků v k.ú. Lindava