Úřední deska

Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 19.02.2018
Oznámení o rozeslaní dokumentace vlivů záměru na ŽP
Jižní Předlice - I. část - oznámení o rozeslání dokumentace
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 09.02.2018
Výběrové řízení - referent/ka oddělení registru řidičů
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení registru řidičů na správním odboru MmÚ.
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 09.02.2018
Výběrové řízení - referent/ka provozně technického oddělení
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka provozně technického oddělení na odboru městských organizací a školství MmÚ.
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 09.02.2018
Výběrové řízení - koncepční pracovník I.
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - koncepční pracovník oddělení územního plánování, odboru investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 09.02.2018
Výběrové řízení - koncepční pracovník II.
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - koncepční pracovník oddělení územního plánování, odboru investic a územního plánování MmÚ.
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 19.01.2021
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Collegium Bohemicum, o. p. s. - celoroční provoz společnosti"
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 16.04.2018
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 04.02.2018
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 04.02.2018
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 04.02.2018
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 04.02.2018
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 04.02.2018
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 04.02.2018
Vyvěšeno: 19.01.2018
Sejmuto: 04.02.2018
Vyvěšeno: 18.01.2018
Sejmuto: 21.02.2018
Vyvěšeno: 18.01.2018
Sejmuto: 28.02.2018
Vyvěšeno: 17.01.2018
Sejmuto: 02.02.2018
Kanalizace III. etapa - Brná
Prodloužení platnosti stavebního povolení
Vyvěšeno: 17.01.2018
Sejmuto: 02.02.2018
Vyvěšeno: 17.01.2018
Sejmuto: 02.02.2018
Odkanalizování místní části Hostovice
Prodloužení platnosti stavebního povolení