Úřední deska

Vyvěšeno: 23.09.2016
Sejmuto: 20.12.2016
Oznámení záměru města o pronájmu objektu
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem objektu Karla IV. 348/3 v k.ú. Střekov
Vyvěšeno: 23.09.2016
Sejmuto: 20.12.2016
Oznámení záměru města o prodeji objektu
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej objektu Matiční č.p. 184 v k.ú. Krásné Březno
Vyvěšeno: 23.09.2016
Sejmuto: 26.10.2016
Vyvěšeno: 23.09.2016
Sejmuto: 02.11.2016
Vyvěšeno: 23.09.2016
Sejmuto: 10.10.2016
Oznámení o možnosti převzít písemnost
"Stavební úpravy rekreační chaty, nová opěrná zeď a oplocení pozemku", na p.p.č. 417, 418, k.ú. Církvice
Vyvěšeno: 23.09.2016
Sejmuto: 10.10.2016
Vyvěšeno: 22.09.2016
Sejmuto: 08.12.2016
Vyvěšeno: 22.09.2016
Sejmuto: 08.12.2016
Vyvěšeno: 22.09.2016
Sejmuto: 08.12.2016
Vyvěšeno: 21.09.2016
Sejmuto: 10.10.2016
výběrové řízení - referent odd.zprostředkujícího subjektu ITI
Tajemník mmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - referent oddělení zprostředkujícího subjektu ITI.
Vyvěšeno: 21.09.2016
Sejmuto: 24.10.2016
Vyvěšeno: 21.09.2016
Sejmuto: 26.10.2016
Vyvěšeno: 21.09.2016
Sejmuto: 02.11.2016
Vyvěšeno: 20.09.2016
Sejmuto: 31.10.2016
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: změna nájemní smlouvy spočívající v deklaraci aktuálního znění smlouvy a změny výše nájemného
Vyvěšeno: 20.09.2016
Sejmuto: 11.11.2016
Vyvěšeno: 20.09.2016
Sejmuto: 22.10.2016
Vyvěšeno: 20.09.2016
Sejmuto: 22.10.2016
Vyvěšeno: 20.09.2016
Sejmuto: 22.10.2016
Vyvěšeno: 20.09.2016
Sejmuto: 25.11.2016
Vyvěšeno: 19.09.2016
Sejmuto: 19.09.2019
Tempo Team Prague, s.r.o.
Smlouva o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem 2016