Úřední deska

Vyvěšeno: 09.12.2016
Sejmuto: 26.12.2016
Oznámení záměru města o úpravě nájemní smlouvy
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: úprava nájemní smlouvy
Vyvěšeno: 09.12.2016
Sejmuto: 27.12.2016
Vyvěšeno: 09.12.2016
Sejmuto: 27.12.2016
Vyvěšeno: 09.12.2016
Sejmuto: 27.12.2016
Vyvěšeno: 09.12.2016
Sejmuto: 27.12.2016
Vyvěšeno: 09.12.2016
Sejmuto: 27.12.2016
Vyvěšeno: 09.12.2016
Sejmuto: 27.12.2016
Vyvěšeno: 09.12.2016
Sejmuto: 27.12.2016
Vyvěšeno: 08.12.2016
Sejmuto: 09.01.2017
Oznámení záměru města o pronájmu prodejních jednotek
Městské služby Ústí nad Labem: pronájem kóje č.200 o výměře 62 m2 v objektu Zanádraží pro provozování prodejny
Vyvěšeno: 08.12.2016
Sejmuto: 27.12.2016
Vyvěšeno: 08.12.2016
Sejmuto: 27.12.2016
Vyvěšeno: 08.12.2016
Sejmuto: 27.12.2016
Vyvěšeno: 06.12.2016
Sejmuto: 27.12.2016
výběrové řízení - právník
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - právník na právním odboru MmÚ.
Vyvěšeno: 06.12.2016
Sejmuto: 22.12.2016
Vyvěšeno: 05.12.2016
Sejmuto: 23.12.2016
veřejná výzva-školní psycholog
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pozice (dohoda o pracovní činnosti) - Školní psycholog
pro projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem.