Úřední deska

Vyvěšeno: 23.01.2017
Sejmuto: 26.04.2017
Vyvěšeno: 23.01.2017
Sejmuto: 15.03.2017
Vyvěšeno: 23.01.2017
Sejmuto: 08.02.2017
Vyvěšeno: 23.01.2017
Sejmuto: 08.02.2017
Vyvěšeno: 23.01.2017
Sejmuto: 08.02.2017
Vyvěšeno: 23.01.2017
Sejmuto: 08.02.2017
Vyvěšeno: 23.01.2017
Sejmuto: 08.02.2017
Vyvěšeno: 23.01.2017
Sejmuto: 08.02.2017
Vyvěšeno: 23.01.2017
Sejmuto: 08.02.2017
Vyvěšeno: 23.01.2017
Sejmuto: 08.02.2017
Vyvěšeno: 20.01.2017
Sejmuto: 08.02.2017
výběrové řízení - sociální pracovník OSPOD
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - sociální pracovník na oddělení sociálně právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 20.01.2017
Sejmuto: 08.02.2017
výběrové řízení - sociální pracovník na odd. sociální práce
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - sociální pracovník na oddělení sociální práce na odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 20.01.2017
Sejmuto: 03.02.2017
výběrové řízení - referent sociální práce
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce - referent sociální práce odboru sociálních věcí MmÚ.
Vyvěšeno: 20.01.2017
Sejmuto: 06.02.2017
Usnesení - zastavení řízení
"Skorotice 5. a 6.etapa (obslužné komunikace a inženýrské sítě) a dělení pozemků" na p. p. č. 40/1, 899/1, 899/370, 899/391, 899/531, 899/536, 899/537, 899/538, 899/544, 899/545, 899/559, 899/566
Vyvěšeno: 20.01.2017
Sejmuto: 06.02.2017
Vyvěšeno: 18.01.2017
Sejmuto: 17.02.2017
Vyvěšeno: 18.01.2017
Sejmuto: 27.01.2017
Vyvěšeno: 18.01.2017
Sejmuto: 03.02.2017