Úřední deska

Vyvěšeno: 29.05.2017
Sejmuto: 29.05.2020
Člověk v tísni, o. p. s.
Smlouva o poskytnutí dotace "Jeden svět 2017 v Ústí nad Labem - Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech"
Vyvěšeno: 29.05.2017
Sejmuto: 29.05.2020
BASTA CHEERLEADERS, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
Vyvěšeno: 29.05.2017
Sejmuto: 13.06.2017
Oznámení záměru města o prodeji pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: prodej pozemku p.č. 1267 v k.ú. Klíše
Vyvěšeno: 29.05.2017
Sejmuto: 13.06.2017
Oznámení záměru města o prodeji pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: prodej pozemku p.č. 371 v k.ú. Bukov - zahrada
Vyvěšeno: 29.05.2017
Sejmuto: 13.06.2017
Oznámení záměru města o pronájmu pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem pozemku p.č. 898/79 v k.ú. Všebořice - zahrada
Vyvěšeno: 29.05.2017
Sejmuto: 13.06.2017
Oznámení záměru města o směně pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem - město: směna pozemků v k.ú. Klíše
Vyvěšeno: 29.05.2017
Sejmuto: 13.06.2017
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Městský obvod Ústí nad Labem - město: změna nájemní smlouvy
Vyvěšeno: 29.05.2017
Sejmuto: 13.06.2017
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem části pozemku p.č. 1170/13 v k.ú. Bukov - pozemek na parkování
Vyvěšeno: 29.05.2017
Sejmuto: 14.06.2017
Vyvěšeno: 26.05.2017
Sejmuto: 26.05.2020
Judo team Střekov, z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace - "Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky"
Vyvěšeno: 25.05.2017
Sejmuto: 15.06.2017
Výběrové řízení - právník na právním odboru
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - právník na právním odboru MmÚ.
Vyvěšeno: 25.05.2017
Sejmuto: 15.06.2017
Výběrové řízení - referent/ka na oddělení koncepcí na odboru strategického rozvoje
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka oddělení koncepcí na odboru strategického rozvoje MmÚ.
Vyvěšeno: 25.05.2017
Sejmuto: 15.06.2017
Výběrové řízení - ředitel Archivu města Ústí nad Labem
Tajemník MmÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - ředitel Archivu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 25.05.2017
Sejmuto: 31.07.2017
Výběrové řízení - ředitel Domova pro seniory Dobětice
Statutární město Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domova pro seniory Dobětice, příspěvková organizace.
Vyvěšeno: 25.05.2017
Sejmuto: 25.05.2020
Geometry Global, s.r.o.
Smlouva o poskytnutí dotace "RunTour Ústí nad Labem 2017"
Vyvěšeno: 25.05.2017
Sejmuto: 25.05.2020
Veřejný sál Hraničář
Smlouva o poskytnutí dotace na "Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2017"