Úřední deska

Vyvěšeno: 27.06.2017
Sejmuto: 13.07.2017
Oznámení záměru města o úpravě nájemní smlouvy
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: Úprava nájemní smlouvy v k.ú. Ústí nad Labem - ostatní plocha, zastavěná plocha
Vyvěšeno: 26.06.2017
Sejmuto: 26.06.2020
Člověk v tísni, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 26.06.2017
Sejmuto: 26.06.2020
Porodan pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu sociálních služeb
Vyvěšeno: 26.06.2017
Sejmuto: 08.08.2017
Vyvěšeno: 26.06.2017
Sejmuto: 28.07.2017
Vyvěšeno: 23.06.2017
Sejmuto: 10.08.2017
Vyvěšeno: 22.06.2017
Sejmuto: 18.08.2017
Vyvěšeno: 22.06.2017
Sejmuto: 24.07.2017
Vyvěšeno: 22.06.2017
Sejmuto: 10.07.2017
Vyvěšeno: 21.06.2017
Sejmuto: 13.07.2017
Výběrové řízení - právník
Tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - právník na právním odboru MmÚ.
Vyvěšeno: 21.06.2017
Sejmuto: 21.06.2020
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s.
Smlouva o poskytnutí dotace "48. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu"
Vyvěšeno: 21.06.2017
Sejmuto: 22.07.2017
Vyvěšeno: 21.06.2017
Sejmuto: 01.08.2017
Vyvěšeno: 21.06.2017
Sejmuto: 10.08.2017
Vyvěšeno: 21.06.2017
Sejmuto: 16.08.2017
Vyvěšeno: 21.06.2017
Sejmuto: 07.07.2017