Úřední deska

Vyvěšeno: 16.11.2017
Sejmuto: 04.12.2017
Oznámení záměru města o prodeji části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej části pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Předlice - zahrada
Vyvěšeno: 16.11.2017
Sejmuto: 15.12.2017
Vyvěšeno: 16.11.2017
Sejmuto: 15.12.2017
Vyvěšeno: 16.11.2017
Sejmuto: 02.12.2017
Vyvěšeno: 16.11.2017
Sejmuto: 02.12.2017
Vyvěšeno: 15.11.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 8. 11. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 645/17, 647/17, 648/17, 649/17, 660/17, 675/17, 677/17, 678/17, 683/17, 685/17, 686/17, 689/17, 690/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 15.11.2017
Sejmuto: 20.12.2017
Vyvěšeno: 15.11.2017
Sejmuto: 01.12.2017
Vyvěšeno: 15.11.2017
Sejmuto: 01.12.2017
Vyvěšeno: 15.11.2017
Sejmuto: 01.12.2017
Vyvěšeno: 15.11.2017
Sejmuto: 01.12.2017
Vyvěšeno: 15.11.2017
Sejmuto: 06.12.2017
Vyvěšeno: 15.11.2017
Sejmuto: 05.12.2017
Vyvěšeno: 14.11.2017
Sejmuto: 14.11.2020
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, o. o., pobočný spolek
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
Vyvěšeno: 14.11.2017
Sejmuto: 14.11.2020
Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem
Dodatek č. 1 Smlouvy o dotaci - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let - šeky
Vyvěšeno: 14.11.2017
Sejmuto: 29.11.2017
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem části pozemku p.č.1170/13 o výměře 16 m2 v k.ú. Bukov za účelem parkování (box č.28)
Vyvěšeno: 14.11.2017
Sejmuto: 29.11.2017
Oznámení záměru města o pronájmu pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - zahrada a pozemek pod chatou
Vyvěšeno: 14.11.2017
Sejmuto: 29.11.2017
Oznámení záměru města o pronájmu pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - zahrady a pozemek pod chatou
Vyvěšeno: 14.11.2017
Sejmuto: 29.11.2017
Oznámení záměru města o směně pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem - město: směna pozemků v k.ú. Klíše
Vyvěšeno: 14.11.2017
Sejmuto: 29.11.2017