Úřední deska

Vyvěšeno: 17.08.2018
Sejmuto: 08.10.2018
Vyvěšeno: 17.08.2018
Sejmuto: 08.10.2018
Vyvěšeno: 17.08.2018
Sejmuto: 08.10.2018
Vyvěšeno: 17.08.2018
Sejmuto: 08.10.2018
Vyvěšeno: 17.08.2018
Sejmuto: 08.10.2018
Vyvěšeno: 17.08.2018
Sejmuto: 08.10.2018
Vyvěšeno: 17.08.2018
Sejmuto: 08.10.2018
Vyvěšeno: 17.08.2018
Sejmuto: 08.10.2018
Vyvěšeno: 17.08.2018
Sejmuto: 08.10.2018
Vyvěšeno: 17.08.2018
Sejmuto: 08.10.2018
Vyvěšeno: 17.08.2018
Sejmuto: 08.10.2018
Vyvěšeno: 17.08.2018
Sejmuto: 08.10.2018
Vyvěšeno: 17.08.2018
Sejmuto: 27.08.2018
Vyvěšeno: 17.08.2018
Sejmuto: 22.09.2018
Vyvěšeno: 17.08.2018
Sejmuto: 26.09.2018
Vyvěšeno: 17.08.2018
Sejmuto: 11.10.2018
Vyvěšeno: 16.08.2018
Sejmuto: 31.08.2018
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku p.č. 176/223 v k.ú. Dobětice o výměře cca 13 m2
Vyvěšeno: 16.08.2018
Sejmuto: 11.10.2018
Vyvěšeno: 16.08.2018
Sejmuto: 31.08.2018
Oznámení zahájení územního řízení
"Síť elektronických komunikací (SEK) UPC - Ústí nad Labem - Předlice"
Vyvěšeno: 16.08.2018
Sejmuto: 01.09.2018