Různé

Vyvěšeno: 02.07.2018
Sejmuto: 30.06.2019
Vyvěšeno: 29.06.2018
Sejmuto: 01.07.2019
Vyvěšeno: 27.06.2018
Sejmuto: 31.10.2018
Vyvěšeno: 27.06.2018
Sejmuto: 30.11.2018
Vyvěšeno: 13.06.2018
Sejmuto: 25.07.2018
Vyvěšeno: 12.06.2018
Sejmuto: 12.09.2018
Vyvěšeno: 31.05.2018
Sejmuto: 31.08.2018
Sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod k evidenci ochranných pásem vodních zdrojů
Výzva uživatelům vodních zdrojů chráněných ochrannými pásmy o kontrolu správnosti zákresu pásem do 31.8.2018
Vyvěšeno: 23.03.2018
Sejmuto: 26.09.2018