Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 27.04.2017
Sejmuto: 30.05.2017
Oznámení záměru města o prodeji 3 částí pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej 3 částí pozemku p.č. 819/4 v k.ú.Předlice
Vyvěšeno: 13.04.2017
Sejmuto:
Oznámení záměru města o pronájmu nebytových prostor
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem nebytových prostor v objektu Hrnčířská 3356 - bývalá restaurace v garážích pod Mariánskou skálou
Vyvěšeno: 13.04.2017
Sejmuto: 30.04.2017
Oznámení záměru města o pronájmu částí pozemků
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem částí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem pro společnost UDES, a.s.
Vyvěšeno: 13.04.2017
Sejmuto: 30.04.2017
Oznámení záměru města o prodeji částí pozemků
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej částí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem pro společnost UDES, a.s.
Vyvěšeno: 16.01.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Oznámení záměru města o pronájmu garážových stání
Odbor hospodářské správy Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem jednotlivých garážových stání v podzemních garážích magistrátu, vjezd z ulice Dlouhá 2