Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 25.07.2017
Sejmuto: 18.08.2017
Oznámení záměru Městských služeb Ústí nad Labem o pronájmu nebytových prostor
Oznámení záměru Městských služeb Ústí nad Labem: pronájem nebytových prostor v 2. NP objektu Městských lázní, jedná se o prostor masérny o výměře 20,33 m2
Vyvěšeno: 20.07.2017
Sejmuto: 07.08.2017
Oznámení záměru města o prodeji pozemků
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej pozemků v k.ú. Předlice
Vyvěšeno: 18.07.2017
Sejmuto: 03.08.2017
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku p.č. 3982 o výměře 1 m2 v k.ú. Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 18.07.2017
Sejmuto: 03.08.2017
Oznámení záměru města o prodeji pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej pozemku p.č. 19/2 o výměře 11 m2 v k.ú. Valtířov nad Labem
Vyvěšeno: 18.07.2017
Sejmuto: 03.08.2017
Oznámení záměru města o pachtu pozemků
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pacht pozemků v k.ú. Hrbovice za účelem zemědělského využití - sekání trávy, chov koní apod.
Vyvěšeno: 18.07.2017
Sejmuto: 03.08.2017
Oznámení záměru města o prodeji části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej části pozemku p.č. 355 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Svádov
Vyvěšeno: 18.07.2017
Sejmuto: 11.08.2017
Oznámení záměru města o prodeji objektu
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej objektu Matiční č.p. 184 - bývalý objekt Městské policie
Vyvěšeno: 10.07.2017
Sejmuto: 10.08.2017
Oznámení záměru města o pronájmu stánku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem novinového stánku v Hrnčířské ulici před hotelem Bohemia
Vyvěšeno: 13.04.2017
Sejmuto:
Oznámení záměru města o pronájmu nebytových prostor
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem nebytových prostor v objektu Hrnčířská 3356 - bývalá restaurace v garážích pod Mariánskou skálou