Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 16.05.2017
Sejmuto: 01.06.2017
Oznámení záměru města o prodeji části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej části pozemku p.č. 1007/1 v k.ú. Neštěmice
Vyvěšeno: 16.05.2017
Sejmuto: 01.06.2017
Oznámení záměru města o prodeji části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej části pozemku p.č. 5084/1 v k.ú. Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 10.05.2017
Sejmuto: 31.05.2017
Oznámení záměru města o pronájmu novinového stánku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem novinového stánku v Hrnčířské ulici
Vyvěšeno: 27.04.2017
Sejmuto: 30.05.2017
Oznámení záměru města o prodeji 3 částí pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej 3 částí pozemku p.č. 819/4 v k.ú.Předlice
Vyvěšeno: 13.04.2017
Sejmuto:
Oznámení záměru města o pronájmu nebytových prostor
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem nebytových prostor v objektu Hrnčířská 3356 - bývalá restaurace v garážích pod Mariánskou skálou