Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 05.12.2016
Sejmuto: 20.12.2016
Oznámení záměru města o pronájmu
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem zahrady v k.ú. Ústí n.L. a 2 pozemků na parkování v k.ú. Bukov
Vyvěšeno: 02.12.2016
Sejmuto:
Oznámení záměru města o pronájmu nebytových prostor
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem nebytových prostor v objektu Hrnčířská 3356 - bývalá restaurace v garážích pod Mariánskou skálou
Vyvěšeno: 02.12.2016
Sejmuto: 19.12.2016
Oznámení záměru města o prodeji části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej části pozemku p. č. 936/2 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Neštěmice
Vyvěšeno: 02.12.2016
Sejmuto: 19.12.2016
Oznámení záměru města o prodeji části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej části pozemku p.č.184/1 o výměře cca 4 m2 v k.ú. Dobětice
Vyvěšeno: 02.12.2016
Sejmuto: 19.12.2016
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: změna nájemní smlouvy - aktualizace Přílohy č.1 dle skutečného stavu
Vyvěšeno: 02.12.2016
Sejmuto: 19.12.2016
Oznámení záměru města o prodeji částí pozemků
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej částí pozemků v k.ú. Předlice o celkové výměře cca 150 m2
Vyvěšeno: 24.11.2016
Sejmuto: 09.12.2016
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: úprava nájemní smlouvy
Vyvěšeno: 23.09.2016
Sejmuto: 20.12.2016
Oznámení záměru města o pronájmu objektu
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem objektu Karla IV. 348/3 v k.ú. Střekov
Vyvěšeno: 23.09.2016
Sejmuto: 20.12.2016
Oznámení záměru města o prodeji objektu
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej objektu Matiční č.p. 184 v k.ú. Krásné Březno
Vyvěšeno: 08.12.2015
Sejmuto: 31.12.2016
Oznámení záměru města o pronájmu garážových stání
Odbor hospodářské správy Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem garážových stání v podzemních garážích Magistrátu města Ústí nad Labem, vjezd z ulice Dlouhá