Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 19.10.2016
Sejmuto: 03.11.2016
Oznámení záměru města o prodeji pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem -- město: prodej pozemků v k.ú. Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 19.10.2016
Sejmuto: 03.11.2016
Oznámení záměru města o prodeji pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem -- město: prodej pozemků v k.ú. Předlice dotčených stavbou D8
Vyvěšeno: 19.10.2016
Sejmuto: 03.11.2016
Oznámení záměru města o pronájmu pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem -- město: pronájem pozemků v k.ú. Ústí nad Labem a Bukov
Vyvěšeno: 10.10.2016
Sejmuto: 25.10.2016
Oznámení záměru města o pronájmu nebytových prostor
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem nebytových prostor pro ZUŠ E.Randové v objektu W.Churchilla 1368/4, Ústí n.L., 2.patro
Vyvěšeno: 06.10.2016
Sejmuto: 25.10.2016
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku p.č. 512/1 o výměře cca 360 m2 v k.ú. Církvice
Vyvěšeno: 23.09.2016
Sejmuto: 20.12.2016
Oznámení záměru města o pronájmu objektu
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem objektu Karla IV. 348/3 v k.ú. Střekov
Vyvěšeno: 23.09.2016
Sejmuto: 20.12.2016
Oznámení záměru města o prodeji objektu
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej objektu Matiční č.p. 184 v k.ú. Krásné Březno
Vyvěšeno: 20.09.2016
Sejmuto: 31.10.2016
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: změna nájemní smlouvy spočívající v deklaraci aktuálního znění smlouvy a změny výše nájemného
Vyvěšeno: 08.12.2015
Sejmuto: 31.12.2016
Oznámení záměru města o pronájmu garážových stání
Odbor hospodářské správy Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem garážových stání v podzemních garážích Magistrátu města Ústí nad Labem, vjezd z ulice Dlouhá