Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 13.04.2018
Sejmuto: 30.04.2018
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku p.č. 5307/1 o výměře 68 m2 v k.ú. Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 13.04.2018
Sejmuto: 30.04.2018
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku p.č. 742/1 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Ústí nad Labem - umístění stánku s občerstvením
Vyvěšeno: 11.04.2018
Sejmuto: 26.04.2018
Oznámení záměru města o prodeji pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: prodej pozemku p.č. 171/2 v k.ú. Všebořice
Vyvěšeno: 11.04.2018
Sejmuto: 26.04.2018
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Městský obvod Ústí nad Labem - město: změna nájemní smlouvy
Vyvěšeno: 11.04.2018
Sejmuto: 26.04.2018
Oznámení záměru města o pronájmu pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem pozemku p.č. 4023 v k.ú. Ústí n.L. - zahrada
Vyvěšeno: 11.04.2018
Sejmuto: 26.04.2018
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem části pozemku p.č. 1170/13 v k.ú. Bukov - parkování
Vyvěšeno: 11.04.2018
Sejmuto: 26.04.2018
Oznámení záměru města o pronájmu částí pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem částí pozemků v k.ú. Všebořice - zahrady a pozemek pod chatkou
Vyvěšeno: 11.04.2018
Sejmuto: 26.04.2018
Oznámení záměru města o pronájmu pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem pozemku p.č. 3423/9 v k.ú. Ústí n.L. - umístění trafostanice
Vyvěšeno: 06.04.2018
Sejmuto: 01.06.2018
Oznámení záměru města o pronájmu objektu
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem objektu Karla IV. 348 v Ústí nad Labem - Střekov
Vyvěšeno: 06.04.2018
Sejmuto: 23.04.2018
Oznámení záměru města o pronájmu objektu
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem objektu bez čp/če na pozemku p.č. 423 v k.ú. Klíše pro společnost T-CLUB, s.r.o.
Vyvěšeno: 13.04.2017
Sejmuto:
Oznámení záměru města o pronájmu nebytových prostor
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem nebytových prostor v objektu Hrnčířská 3356 - bývalá restaurace v garážích pod Mariánskou skálou