Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 14.08.2017
Sejmuto: 29.08.2017
Oznámení záměru města o prodeji pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem - město: prodej pozemků v k.ú. Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 14.08.2017
Sejmuto: 29.08.2017
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Městský obvod Ústí nad Labem - město: změny nájemních smluv
Vyvěšeno: 14.08.2017
Sejmuto: 29.08.2017
Oznámení záměru města o pronájmu pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem pozemků - zahrádky
Vyvěšeno: 13.04.2017
Sejmuto:
Oznámení záměru města o pronájmu nebytových prostor
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem nebytových prostor v objektu Hrnčířská 3356 - bývalá restaurace v garážích pod Mariánskou skálou