Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 20.03.2017
Sejmuto: 05.04.2017
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku p.č. 809/1 v k.ú. Předlice
Vyvěšeno: 20.03.2017
Sejmuto: 05.04.2017
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: změna nájemní smlouvy v k.ú. Božtěšice
Vyvěšeno: 20.03.2017
Sejmuto: 05.04.2017
Oznámení záměru města o pronájmu částí pozemků
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem částí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 20.03.2017
Sejmuto: 05.04.2017
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku v k.ú. Církvice
Vyvěšeno: 20.03.2017
Sejmuto: 05.04.2017
Oznámení záměru města o prodeji pozemků
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej pozemků v k.ú. Lindava
Vyvěšeno: 20.03.2017
Sejmuto: 04.04.2017
Oznámení záměru města o převodu pozemků pod silnicemi I. třídy
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: převodu pozemků pod silnicemi I. třídy I/30 a I/62 formou darování Ředitelství silnic a dálnic ČR
Vyvěšeno: 17.03.2017
Sejmuto: 02.04.2017
Oznámení záměru města o pronájmu nebytových prostor
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem nebytových prostor v objektu Herbenova 1021/26
Vyvěšeno: 14.03.2017
Sejmuto: 31.03.2017
Oznámení záměru města o pronájmu areálu Městského stadionu Ústí nad Labem
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem areálu Městského stadionu Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 10.03.2017
Sejmuto: 31.03.2017
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku p.č. 512/1 o výměře cca 360 m2 v k.ú. Církvice
Vyvěšeno: 26.01.2017
Sejmuto: 31.03.2017
Oznámení záměru města o pronájmu objektu
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem objektu Karla IV. 348/3 v Ústí nad Labem - Střekov
Vyvěšeno: 26.01.2017
Sejmuto: 31.03.2017
Oznámení záměru města o prodeji objektu
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej objektu Matiční 184 v Ústí nad Labem - Krásné Březno
Vyvěšeno: 16.01.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Oznámení záměru města o pronájmu garážových stání
Odbor hospodářské správy Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem jednotlivých garážových stání v podzemních garážích magistrátu, vjezd z ulice Dlouhá 2
Vyvěšeno: 02.12.2016
Sejmuto:
Oznámení záměru města o pronájmu nebytových prostor
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem nebytových prostor v objektu Hrnčířská 3356 - bývalá restaurace v garážích pod Mariánskou skálou