Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 16.08.2018
Sejmuto: 31.08.2018
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku p.č. 176/223 v k.ú. Dobětice o výměře cca 13 m2
Vyvěšeno: 08.08.2018
Sejmuto: 22.08.2018
Oznámení záměru Statutárního města Ústí nad Labem
Pronájem prodejních jednotek v objektu "ZANÁDRAŽÍ"