Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 14.06.2018
Sejmuto: 29.06.2018
Oznámení záměru města o prodeji pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: prodej pozemku p.č. 2 v k.ú. Božtěšice
Vyvěšeno: 14.06.2018
Sejmuto: 29.06.2018
Oznámení záměru města o změně nájemních smluv
Městský obvod Ústí nad Labem - město: změny nájemních smluv
Vyvěšeno: 14.06.2018
Sejmuto: 29.06.2018
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Městský obvod Ústí nad Labem - město: změna nájemní smlouvy
Vyvěšeno: 04.06.2018
Sejmuto: 01.08.2018
Oznámení záměru města o pronájmu objektu
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem objektu Karla IV. č.p. 348 v k.ú. Střekov
Vyvěšeno: 22.05.2018
Sejmuto: 06.07.2018
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Městský obvod Ústí nad Labem - město: změna nájemní smlouvy č. 6/2001