Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 21.02.2018
Sejmuto: 11.03.2018
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku p.č. 5307/1 v k.ú. Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 20.02.2018
Sejmuto: 08.03.2018
Oznámení záměru města o právu stavby
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: právo stavby pro společnost PADOK Sampi, s.r.o.
Vyvěšeno: 16.02.2018
Sejmuto: 04.03.2018
Oznámení záměru města o prodeji pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: prodej pozemku p.č. 519 v k.ú. Božtěšice
Vyvěšeno: 16.02.2018
Sejmuto: 04.03.2018
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Městský obvod Ústí nad Labem - město: změna nájemní smlouvy
Vyvěšeno: 16.02.2018
Sejmuto: 04.03.2018
Oznámení záměru města o pronájmu pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem pozemku p.č. 925 v k.ú. Předlice - zahrada
Vyvěšeno: 08.02.2018
Sejmuto: 28.02.2018
Oznámení záměru města o pronájmu pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem pozemku p.č. 3220/28 v k.ú. Střekov za účelem údržby zeleně
Vyvěšeno: 07.02.2018
Sejmuto: 28.03.2018
Oznámení záměru města o pronájmu objektu
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem objektu Karla IV. 348/3 v Ústí nad Labem - Střekov
Vyvěšeno: 26.01.2018
Sejmuto: 28.02.2018
Oznámení záměru města o prodeji stánku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej stánku s rovnou střechou umístěného v Hrnčířské ulici
Vyvěšeno: 13.04.2017
Sejmuto:
Oznámení záměru města o pronájmu nebytových prostor
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem nebytových prostor v objektu Hrnčířská 3356 - bývalá restaurace v garážích pod Mariánskou skálou