Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 21.11.2017
Sejmuto: 03.01.2018
Oznámení záměru města o prodeji stánku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej stánku s rovnou střechou o rozměrech 2,5 x 3,2 m
Vyvěšeno: 21.11.2017
Sejmuto: 11.12.2017
Oznámení záměru města o směně částí pozemků
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: směna částí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 21.11.2017
Sejmuto: 06.12.2017
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: změna nájemní smlouvy v předmětu nájmu, a to u pozemku p.č. 414 v k.ú. Klíše
Vyvěšeno: 20.11.2017
Sejmuto: 05.12.2017
Oznámení záměru města o pronájmu nebytového prostoru
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: krátkodobý pronájem nebytového prostoru v objektu Neštěmická 795
Vyvěšeno: 16.11.2017
Sejmuto: 04.12.2017
Oznámení záměru města o prodeji části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej části pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Předlice - zahrada
Vyvěšeno: 14.11.2017
Sejmuto: 29.11.2017
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem části pozemku p.č.1170/13 o výměře 16 m2 v k.ú. Bukov za účelem parkování (box č.28)
Vyvěšeno: 14.11.2017
Sejmuto: 29.11.2017
Oznámení záměru města o pronájmu pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - zahrada a pozemek pod chatou
Vyvěšeno: 14.11.2017
Sejmuto: 29.11.2017
Oznámení záměru města o pronájmu pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem - město: pronájem pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - zahrady a pozemek pod chatou
Vyvěšeno: 14.11.2017
Sejmuto: 29.11.2017
Oznámení záměru města o směně pozemků
Městský obvod Ústí nad Labem - město: směna pozemků v k.ú. Klíše
Vyvěšeno: 13.04.2017
Sejmuto:
Oznámení záměru města o pronájmu nebytových prostor
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem nebytových prostor v objektu Hrnčířská 3356 - bývalá restaurace v garážích pod Mariánskou skálou