Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 25.09.2017
Sejmuto: 13.10.2017
Oznámení záměru prodeje části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej části pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Předlice
Vyvěšeno: 22.09.2017
Sejmuto: 25.10.2017
Vyvěšeno: 21.09.2017
Sejmuto: 09.10.2017
Oznámení záměru města o prodeji částí pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej 2 částí pozemku p.č.901/1 v k.ú. Sebuzín
Vyvěšeno: 12.09.2017
Sejmuto: 29.09.2017
Oznámení záměru města o prodeji části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej části pozemku p.č. 5033 v k.ú. Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 12.09.2017
Sejmuto: 27.09.2017
Oznámení záměru města o pronájmu částí pozemků
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem částí pozemků v k.ú. Klíše
Vyvěšeno: 13.04.2017
Sejmuto:
Oznámení záměru města o pronájmu nebytových prostor
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem nebytových prostor v objektu Hrnčířská 3356 - bývalá restaurace v garážích pod Mariánskou skálou