Záměry prodeje a pronájmu, výpůjčky aj.

Vyvěšeno: 14.06.2017
Sejmuto: 30.06.2017
Oznámení záměru města o změně nájemní smlouvy
Městský obvod Ústí nad Labem - město: změna smlouvy o nájmu nebytových prostor Masarykova 2307/90
Vyvěšeno: 14.06.2017
Sejmuto: 29.06.2017
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku p.č. 366/1 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem - zahrádka
Vyvěšeno: 14.06.2017
Sejmuto: 29.06.2017
Oznámení záměru města o pronájmu části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem části pozemku p.č. 923/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Předlice - zahrada bez oplocení
Vyvěšeno: 14.06.2017
Sejmuto: 29.06.2017
Oznámení záměru města o prodeji části pozemku
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: prodej části pozemku p.č. 923/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Předlice
Vyvěšeno: 09.06.2017
Sejmuto: 25.06.2017
Oznámení záměru města o výpůjčce částí pozemků
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: výpůjčka částí pozemků pro Bicykl Team Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 13.04.2017
Sejmuto:
Oznámení záměru města o pronájmu nebytových prostor
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: pronájem nebytových prostor v objektu Hrnčířská 3356 - bývalá restaurace v garážích pod Mariánskou skálou