Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření

Vyvěšeno: 15.11.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 8. 11. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 645/17, 647/17, 648/17, 649/17, 660/17, 675/17, 677/17, 678/17, 683/17, 685/17, 686/17, 689/17, 690/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 26.10.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 18. 10. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 614/17, 615/17, 616/17, 617/17, 626/17, 627/17, 628/17, 630/17, 633/17, 641/17, 642/17, 643/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 10.10.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 4. 10. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 584/17, 585/17, 586/17, 587/17, 588/17, 589/17, 597/17, 601/17, 602/17, 603/17, 604/17, 605/17, 607/17, 608/17, 611/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 02.10.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 27. 9. 2017
Rozpočtové opatření bylo přijato pod číslem usnesení 581/17. V listinné podobě je k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 20.09.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 13. 9. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 572/17, 573/17, 574/17, 575/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 06.09.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 30. 8. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 482/17, 489/17, 491/17, 494/17, 500/17, 501/17, 502/17, 520/17, 521/17, 522/17, 523/17, 524/17, 530/17, 531/17, 532/17, 533/17, 534/17, 536/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 17.07.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 12. 7. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 452/17, 455/17, 456/17, 457/17, 458/17, 471/17 a 473/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 10.07.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 28. 6. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 395/17, 397/17,398/17, 399/17, 401/17, 409/17, 411/17, 412/17, 413/17, 415/17, 426/17, 427/17, 429/17, 435/17, 437/17, 438/17, 440/17, 441/17, 443/17, 448/17, 444/17, 445/17 a 450/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 29.06.2017
Sejmuto:
Závěrečný účet města za rok 2016
Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 21.6.2017, usn. č. 439/17. V úplném znění je zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem → Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města → Závěrečný účet města za rok 2016. V listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 27.06.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 21. 6. 2017
Rozpočtové opatření bylo přijato pod číslem usnesení 438/17. V listinné podobě je k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 13.06.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 7. 6. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 353/17, 354/17, 359/17, 361/17, 366/17, 367/17, 368/17, 381/17, 381/17, 385/17, 387/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 05.06.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 24. 5. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 320/17, 324/17, 325/17, 326/17, 333/17, 338/17, 339/17, 345/17, 346/17, 347/17, 348/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 16.05.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 10. 5. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 287/17, 301/17, 304/17, 311/17, 312/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 10.05.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 22. 3. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 180/17, 181/17, 182/17, 183/17, 184/17, 198/17, 199/17, 214/17, 215/17, 216/17, 217/17, 220/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 19.04.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 5. 4. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 398/17 a 405/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 19.04.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 12. 4. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 233/17, 254/17, 255/17, 256/17, 257/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 23.03.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 9. 1. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 1/17, 2/17, 9/17, 10/17, 11/17, 13/17, 14/17, 18/17, 23/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 23.03.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 25. 1. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 27/17, 33/17, 35/17, 39/17, 45/17, 47/17, 55/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 23.03.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 8. 2. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 64/17, 77/17, 78/17, 81/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 23.03.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 22. 2. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 94/17, 104/17, 105/17, 106/17, 107/17, 110/17, 117/17, 119/17, 120/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 23.03.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 8. 3. 2017
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 138/17, 139/17, 142/17, 159/17, 170/17, 171/17. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 22.03.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočet pro rok 2017
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet" a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 22.03.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtový výhled na období r. 2018 až r. 2020
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet" a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.