Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření

Vyvěšeno: 05.06.2017
Sejmuto:
Návrh závěrečného účtu města za rok 2016
Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je v úplném znění zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem → Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města → Návrh závěrečného účtu města za rok 2016. V listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 23.03.2017
Sejmuto:
Rozpočtová opatření
Přijatá rozpočtová opatření Radou města Ústí nad Labem jsou zveřejněna na internetových stránkách města takto: správa města → město a jeho orgány → rada města → pozvánky a usnesení RM. Přijatá rozpočtová opatření Zastupitelstvem města Ústí nad Labem jsou zveřejněna na správa města → město a jeho orgány → zastupitelstvo města → pozvánky a usnesení ZM. V listinné podobě lze do rozpočtových opatření nahlédnout v budově magistrátu města, 3. patro, kancelář č. 384, tel. linka 475271763.
Vyvěšeno: 22.03.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočet pro rok 2017
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet" a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 22.03.2017
Sejmuto: 31.12.2017
Rozpočtový výhled na období r. 2018 až r. 2020
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet" a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.