Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření

Vyvěšeno: 02.08.2018
Sejmuto: 31.12.2018
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 25. 7. 2018
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 448/18, 449/18, 451/18, 453/18, 454/18. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 23.07.2018
Sejmuto: 31.12.2018
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 11. 7. 2018
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 432/18, 433/18, 435/18,436/18, 437/18, 438/18, 439/18, 440/18, 441/18, 442/18. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 02.07.2018
Sejmuto: 31.12.2018
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 27. 6. 2018
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 375/18, 376/18, 377/18, 378/18, 379/18, 380/18, 388/18, 390/18, 408/18, 410/18, 414/18, 415/18, 416/18, 419/18, 420/18, 421/18, 422/18, 423/18, 424/18, 425/18. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 02.07.2018
Sejmuto: 31.12.2018
Rozpočtová opatření přijatá zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 20. 6. 2018
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 522/18, 523/18 a 525/18. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 28.06.2018
Sejmuto:
Závěrečný účet města za rok 2017
Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 20.6.2018, usn. č. 522/18. V úplném znění je zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem → Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města → Závěrečný účet města za rok 2017. V listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 13.06.2018
Sejmuto: 31.12.2018
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 6. 6. 2018
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 327/18, 328/18, 329/18, 330/18, 334/18, 339/18, 340/18, 341/18, 345/18, 348/18, 350/18, 351/18, 365/18, 366/18, 367/18 a 370/18. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 28.05.2018
Sejmuto: 31.12.2018
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 23. 5. 2018
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 299/18, 300/18, 305/18, 306/18, 307/18, 308/18, 309/18, 310/18, 311/18, 321/18, 323/18 a 324/18. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 14.05.2018
Sejmuto: 31.12.2018
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 9. 5. 2018
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 258/18, 259/18, 269/18, 270/18, 274/18, 276/18, 277/18, 288/18, 289/18, 290/18 a 291/18. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 24.04.2018
Sejmuto: 31.12.2018
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 18. 4. 2018
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 233/18, 240/18, 242/18, 250/18, 251/18, 253/18, 254/18, 255/18. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 17.04.2018
Sejmuto: 31.12.2018
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 13. 4. 2018
Rozpočtové opatření bylo přijato pod číslem usnesení 232/18. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 10.04.2018
Sejmuto: 31.12.2018
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 4. 4. 2018
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 207/18, 208/18, 209/18, 217/18, 224/18, 228/18, 229/18 a 230/18. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 29.03.2018
Sejmuto: 31.12.2018
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 23. 3. 2018
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 170/18, 171/18, 187/18, 188/18, 195/18 a 196/18. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 20.03.2018
Sejmuto: 31.12.2018
Rozpočtová opatření přijatá zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 28. 2. 2018
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 486/18, 487/18, 489/18, 490/18 a 502/18. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 13.03.2018
Sejmuto: 31.12.2018
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 7. 3. 2018
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 138/18, 139/18, 144/18, 145/18, 150/18, 151/18, 155/18, 159/18,160/18, 161/18, 163/18, 164/18. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 20.02.2018
Sejmuto: 31.12.2018
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 14. 2. 2018
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 91/18, 92/18, 94/18, 95/18, 125/18, 129/18, 130/18, 131/18 a 134/18. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 07.02.2018
Sejmuto: 31.12.2018
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 31. 1. 2018
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 49/18, 50/18, 52/18, 59/18, 60/18, 61/18, 72/18, 73/18, 74/18, 75/18, 76/18, 77/18, 81/18, 82/18, 83/18, 84/18, 88/18 a 89/18. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 23.01.2018
Sejmuto: 31.12.2018
Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 17. 1. 2018
Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 1/18, 2/18, 3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 7/18, 9/18, 19/18, 21/18, 26/18, 28/18, 29/18. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na sekretariátu tajemníka Magistrátu města Ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 22.12.2017
Sejmuto: 31.12.2018
Rozpočet města ÚL – Magistrátu pro rok 2018 – schváleno v ZM dne 6.12.2017
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. „Rozpočet“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 22.12.2017
Sejmuto: 31.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2019 až 2021 – schváleno v ZM dne 6.12.2017
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. „Rozpočet“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města ústí nad Labem.
Vyvěšeno: 20.11.2017
Sejmuto:
Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2019 až r. 2021 – návrh k projednání v ZM 6.12.2017
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města ÚL.
Vyvěšeno: 20.11.2017
Sejmuto:
Rozpočet pro rok 2018 – návrh k projednání v ZM 6.12.2017
V elektronické podobě je také zveřejněn na internetových stránkách města ÚL v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet“ a v listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města ÚL.
Vyvěšeno: 29.06.2017
Sejmuto:
Závěrečný účet města za rok 2016
Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 21.6.2017, usn. č. 439/17. V úplném znění je zveřejněn na internetových stránkách města Ústí nad Labem → Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města → Závěrečný účet města za rok 2016. V listinné podobě je k nahlédnutí u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.