Dotační programy

Vyvěšeno: 27.01.2017
Sejmuto: 31.05.2017
Dotační program - granty v oblasti ŽP
Magistrát města Ústí nad Labem - odbor ŽP vyhlašuje dotační program na poskytování grantů v oblasti ochrany ovzduší.
Vyvěšeno: 13.12.2016
Sejmuto: 31.10.2017
Dotační program Fond Rady města
Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 30.09.2016
Sejmuto: 31.12.2017
Výzva pro předkládání žádostí o dotace na rok 2017 - oblast SPORTU
Výzva pro předkládání žádostí o dotace na rok 2017 - oblast SPORTU
Vyvěšeno: 30.09.2016
Sejmuto: 31.12.2017
Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Vyvěšeno: 30.09.2016
Sejmuto: 31.12.2017
Výzva pro předkládání žádostí o dotace na rok 2017 - oblast VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Výzva pro předkládání žádostí o dotace na rok 2017 - oblast VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Vyvěšeno: 30.09.2016
Sejmuto: 31.12.2017
Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Vyvěšeno:
Sejmuto: