Zdravé město - Ústí nad Labem

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 / PZM a MA21 / Ústí nad Labem

Ústí nad Labem je členem Národní sítě Zdravých měst ČR od 18. 5. 2005

Kontakty:

Logo NSZM ČRPolitik Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agendy 21:

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky města
Tel: +420 475 271 751
e-mail:

Koordinátor Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agendy 21:

Místní Agenda 21Ing. Hana Slawischová
Magistrát města Ústí n. L.
Velká Hradební 2336/8, 401 23 Ústí nad Labem
Tel: +420 475 271 128
e-mail:

Projekt Zdravé město je mezinárodní projekt garantovaný Světovou zdravotní organizací (WHO).
Vychází ze strategie Světové zdravotní organizace Zdraví 21  a z dokumentu OSN Agenda 21.
Cílem Projektu Zdravé město je vytvářet podmínky pro kvalitnější a zdravější život obyvatel měst.

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice. V roce 1994 vznikla asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Je jedinou municipální asociací v ČR, která má ve svém statutu systematickou podporu praktické realizace hodnot udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života v podmínkách měst, obcí a regionů.

Zdravé město je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního projektu.
Zdravé město má organizační zázemí úřadu – Magistrátu města Ústí nad Labem. Je zejména projektem komunitním, který otevírá prostor pro aktivity a zájmy obyvatel.

Principy OSN a EU pro Zdravé municipality:

  1. Podpora zdraví a kvality života
  2. Udržitelný rozvoj – místní postup k propojení oblastí : sociální- ekonomická-životní prostředí
  3. Participace veřejnosti – partnerství v komunitě

Pojem Zdravého města charakterizuje prosperita, zdravý životní styl lidí, odpovědnost vůči budoucím generacím a stav životního prostředí – město jako domov.

Přínos členství v Národní síti Zdravých měst ČR:

  1. Zastřešení významnou mezinárodní autoritou
  2. Principy a doporučení EU pro strategický rozvoj
  3. Informace a služby k finančním zdrojům ( fondy EU)
  4. Síťová spolupráce a výměna zkušeností (ČR i zahraničí)
  5. Pomoc při zpracování kvalitní strategie rozvoje
  6. Spolupráce s odbornými partnery
  7. Vizitka

Součástí Projektu Zdravé město Ústí nad Labem je také cyklus akcí pro veřejnost, zaměřený na podporu zdraví a propagaci zdravého životního stylu. Největší z nich jsou Evropský týden mobility a Týdny pro duševní zdraví, které pro obyvatele města připravuje několik desítek organizátorů.

Průběžné informace k jednotlivým kampaním a akcím najdete zde:

 

 

Soubory ke stažení: