Právní odbor

Činnost odboru

 • poskytuje právní poradenství v rámci MmÚ, a to zejména v odvětví občanského, obchodního, správního, pracovního práva a práva veřejných zakázek,
 • připravuje a kontroluje smlouvy, dohody a další právní dokumenty,
 • vypracovává právní rozbory, stanoviska, odvolání, plné moci,
 • organizačně a administrativně zabezpečuje jednání škodní komise MmÚ (poradní orgán tajemníka MmÚ) a plní další právní úkony pro potřeby města, MmÚ a soudů,
 • připravuje právní předpisy města, případně je posuzuje, pokud jejich návrhy zpracovávají jednotlivé odbory MmÚ,
 • podílí se na zpracovávání interních právních předpisů,
 • právníci právního odboru zastupují město Ústí nad Labem v civilním soudním řízení, správním soudním řízení a případně trestním řízení,
 • zabezpečuje právní vymáhání pohledávek v rámci MmÚ,
 • vede evidenci vymáhaných pohledávek,
 • spolupracuje s exekutorskou kanceláří a předává k vymáhání vybrané pohledávky,
 • podává přihlášky do konkurzního a likvidačního řízení,
 • procesně zajišťuje administraci veřejných zakázek v rámci MmÚ, včetně vyřizování případných námitek a podání k ÚOHS,
 • zpracovává a předkládá různé materiály na jednání ZM a RM,
Foto - portrét

Studenovský Miloš, Mgr.

vedoucí odboru
Tel.: 475271392
Č. dveří: 343
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení správy pohledávek

Vítová Ivana, Bc. vedoucí oddělení 371 475271260
Černá Ivana, ml. referent 372 475271791
Filipová Veronika referent 369 475271444
Horáčková Dana referent 373 475271399
Chlapcová Ivana, Mgr. referent 369 475271653
Ivan Ondřej referent 370 475271285
Kršková Alena referent 370 475271533
Miková Martina referent 367 475271598
Nachtigalová Daniela referent 368 475271720
Putna Zdeněk vedoucí úseku vymáhání poplatku za komunální odpad 346 475271302
Růžičková Šárka referent 368 475271536
Vintrová Marcela referent 367 475271598

oddělení veřejných zakázek

Bartošová Jana, Ing. vedoucí oddělení 350 475271318
Deutsch Dalibor, Ing. referent 365 475271319
Marešová Kateřina, Ing. referent 366 475271532
Wallerová Naďa, Bc. referent 366 475271585

podřízeni vedoucímu

Koutská Dana sekretářka, ekonom 344 475271449

právní oddělení

Kinter Radičová Lucie, Mgr. vedoucí oddělení 345 475271445
Plášilová Petra, Mgr. právník 347 475271448
Pojkar Jindřich, Mgr. právník 348 475271132