Kancelář primátora

Činnost odboru

 • zajišťuje styk se sdělovacími prostředky
 • vyhodnocování monitoringu denního tisku
 • krizová komunikaceposkytování důležitých informací veřejnosti, které se netýkají bezprostředních informačních opatření po vzniku havárie, ale opatření následných (např. každodenní zpravodajství po zasedání povodňového štábu o uzavírkách v dopravě, informace o možnosti čerpání humanitární pomoci, apod.).
 • tiskové zprávy – sdělení o rozhodnutích RM a ZM a o názorových postojích členů vedení města
 • tiskové konference – budou využívány:
  • po zasedání Rady města k výsledkům jednání
  • k oznámení dalších důležitých rozhodnutí a záměrů orgánů města
  • k prezentaci společných i separátních postojů členů vedení samosprávy
  • k prezentaci záměrů či postojů partnerských subjektů v případě, že informační hodnota souvisí se záležitostí, v níž se město aktivně angažuje.
 • zajišťuje vydávání Městských novin
 • verbální komunikace - v následujících letech bude město Ústí nad Labem prezentovat své informační výstupy:
  • prostřednictvím referenta PR
  • prostřednictvím zástupců vedení města
  • prostřednictvím tiskových konferencí v kombinaci s tiskovými zprávami
  • na akcích různého druhu a zaměření, na nichž jsou zástupci médií přítomni
  • ve sporadických případech prostřednictvím vedoucích odborů, je-li mluvčí nepřítomen či nemůže vzhledem k dalších objektivním důvodům informaci poskytnout.
 • zajišťování aktuálních informací (aktuality, dotazy novinářů) na městském serveru (www.usti-nad-labem.cz)
 • zajišťování:
  • protokolu - v rámci návštěv oficiálních činitelů či jinak významných osob či skupin (prezident republiky, členové vlády, poslanci, velvyslanci, zástupci partnerských měst…)
  • příprava projevů, vystoupení a podkladů pro členy vedení města – především pro významné politické, společenské, sportovní a kulturní akce
  • běžných akcí odvíjejících se v regionálním prostoru (akce u pomníků, památníků, slavnostní otevírání nových staveb – nejčastěji za účasti politické reprezentace)
  • setkání členů vedení města s představiteli zájmových a profesních skupin
  • zajišťování výroby a distribuce propagačních předmětů pro kancelář primátora
 • zahraniční vztahy města Ústí nad Labem, udržování vztahů s partnerskými městy, rozšiřování tohoto typu svazku 

 

Gloserová Dana, Bc.

vedoucí odboru
Tel.: 475271774
Č. dveří: 316
Jméno Pozice č. dveří Telefon

podřízeni vedoucímu

Brázda Petr, PaedDr. asistent 311
Macová Romana tisková mluvčí 315 475271469
Pešková Lenka asistentka primátorky 306 475271776
Procházková Jana, Ing. asistentka náměstka 309 475271770
Rosáková Lenka ekonom 312 475271782
Rouč Karel, PhDr. tiskový referent
Stuchlíková Jitka, PhDr. referent PR 315 475271393
Svozilová Lucie informátorka recepce 3.p. 475271778
Široká Petra asistentka náměstka
Vaňková Jana asistentka náměstka 303 475271430

řízeni primátorkou

Kimmerová Iva, Ing. vedoucí oddělení ZS ITI 319 475271522
Bureš Vladimír, Ing. interní auditor 284 475271550
Čavdarová Květoslava, Bc. referent oddělení ZS ITI
Šrédlová Zdeňka, Ing. referent oddělení ZS ITI
Valášek Vladimír, Ing. referent krizového a havarijního plánování 142 475271552