Sociální služby

Občan se osobně či telefonicky obrátí na Odbor sociálních věcí – oddělení sociální práce a pověření pracovníci mu poskytnou veškeré potřebné informace a odborné poradenství.

Odbor sociálních věcí – oddělení sociální práce nabízí sociální poradenství v oblasti sociálních služeb cílovým skupinám uživatelů z řad seniorů, zdravotně postižených, rodin, dětí a mladistvých, sociálně vyloučených, cizinců a ostatních potřebných. Cílem odborného poradenství v oblasti sociálních služeb je poskytnout občanovi města Ústí nad Labem pomoc při hledání optimální sociální služby pro řešení jeho životní situace.

Pro vyhledání odpovídající sociální služby a potřebných kontaktů lze primárně využít

Pro vhodný výběr sociální služby lze také využít osobního kontaktu v prostorách oddělení sociální práce.

Oblasti sociální pomoci

 • oblast péče o děti a mládež
 • oblast péče o osoby ohrožené drogou
 • oblast péče o seniory
 • oblast péče o mentálně postižené
 • oblast péče o duševně nemocné
 • oblast péče o zdravotně postižené
 • oblast péče o občany v sociální krizi
 • oblast péče o občany ohrožené sociálním vyloučením
 • oblast péče o prorodinnou politiku

Druhy sociálních služeb

Současná legislativní úprava rozeznává 33 druhů sociálních služeb, u kterých jsou jednoznačně specifikovány činnosti vykonávané při jejich poskytování a je u nich specifikován také okruh osob, kterých se týkají, situace, při kterých je služba poskytována, nebo konkrétní cíle služby. Druhy sociálních služeb definované v právním řádu spadají do tří základních kategorií:

(Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Některé sociální služby jsou zdarma, jiné jsou zpoplatněné. Zpoplatnění sociálních služeb upravují tyto zákonné předpisy:

 • · Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
 • · Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

Důležité odkazy

 • · Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
 • · Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

Bližší informace dostupné v 7. patře Magistrátu města Ústí nad Labem, OSV- oddělení sociální práce, Mírové náměstí 36, Ústí nad Labem.

Přímé kontakty na kurátory jsou dostupné na http://www.usti-nad-labem.cz//cz/uredni-portal/sprava- mesta/magistrat/odbory-oddeleni/odbor-socialnich-veci/#zamestnanci