Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Úřední deska

Vyvěšeno
Sejmuto
Dokument
 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

18.04.2014
05.05.2014
Oznámení zahájení územního řízení
"REKO MS Ústí nad Labem - Thomayerova ul. - NTL plynovod PE dn 315 délky cca 120 bm s novými 7 ks přípojek a propojením na stávaj. plynovody v ul. Pasteurova, Palachova a Moskevská, ÚL - centrum"
 
17.04.2014
17.05.2014
 
16.04.2014
17.05.2014
 
16.04.2014
05.05.2014
Oznámení záměru města o pronájmu pozemku
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: pronájem pozemku p.č. 200/1 v k.ú. Sebuzín
 
15.04.2014
02.05.2014
Oznámení řízení -změna stavby Kanalizace a ČOV Petrovice
Změna dle dokumentace zpracované společností DN Servis s.r.o. v 06/2012 pod názvem "Kanalizace a ČOV Petrovice II. etapa, objekt SO 001 Tlaková síť (hlavní a vedlejší větve), SO 002 Talková síť – přípojky, SO 003 Domovní čerpací jímky (DČJ), SO 006 Oprava zpevněných ploch – aktualizace DSP".
 
15.04.2014
21.05.2014
 
15.04.2014
17.05.2014
 
15.04.2014
17.05.2014
 
15.04.2014
30.04.2014
Oznámení záměru města o změně smlouvy o výpůjčce
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem: změna smlouvy o výpůjčce - prodloužení doby výpůjčky
 
14.04.2014
08.05.2014
 
14.04.2014
17.05.2014
 
14.04.2014
02.05.2014
Oznámení záměru města o pachtu
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov: pacht části pozemku p.č. 2116 o výměře cca 867 m2 v k.ú. Střekov - zahrada
 
11.04.2014
25.04.2014
Zahájení zjišťovacího řízení
Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Areál Metallplast Recykling, s.r.o." podaného společností Metallplast Recykling, s.r.o.
 
11.04.2014
06.06.2014
 
10.04.2014
19.06.2014
 
 
10.04.2014
25.04.2014