Statistická zpráva o vývoji CR

Statistická zpráva o vývoji cestovního ruchu ve vztahu k aktivitám oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Ústí nad Labem obsahuje jak obecné a rámcové informace, tak zasazení do širších souvislostí v rámci regionu a jeho turistického managementu. Nedílnou součástí jsou konkrétní statistická data, zpravidla za město a okres a jejich vývoj. 

Přiložená zpráva je pracovním dokumentem oddělení, neprošla jazykovou, ani jinou korekturou. Jejím smyslem je zhodnotit statistický vývoj některých ukazatelů ve vztahu k činnosti oddělení a podat ucelený přehled o vývoji cestovního ruchu v konkrétním území.