image

Marketingové studie

MARKETINGOVÁ STUDIE ZAMĚŘENÁ NA PODPORU MÍSTNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚSTECKU

V roce 2006 byla zpracována marketingová studie zaměřená na podporu místního cestovního ruchu na Ústecku. Analytická část studie se podrobně věnuje charakteristice regionu, jeho návštěvnosti a analýze silných a slabých stránek. Druhá část studie je věnována strategii rozvoje cestovního ruchu na Ústecku.

Marketingová studie 

Přílohy marketingové studie

MOŽNOSTI KONGRESOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTÍ NAD LABEM

Projekt Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem je koncipován jako strategický materiál analyzující a hodnotící možnosti a předpoklady regionu v oblasti kongresového cestovního ruchu.

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem

České Středohoří s vrcholy Knobloska, Milešovka, Lovoš a Kletečná.