Statistická zpráva o vývoji CR 2017

Statistická zpráva o vývoji cestovního ruchu ve vztahu k aktivitám oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Ústí nad Labem (2017).

Přiložená zpráva je pracovním dokumentem oddělení, neprošla jazykovou, ani jinou korekturou. Jejím smyslem je zhodnotit statistický vývoj některých ukazatelů ve vztahu k činnosti oddělení a podat ucelený přehled o vývoji cestovního ruchu v konkrétním území.

Statistická zpráva 2017 (.pdf)