Výstava o chmelu v infostředisku

Informační středisko města Ústí nad Labem hostí únoru na výstavu s názvem „Nejlepší chmel rodí česká země“.

Český chmel je již od konce 18. století považován za nejlepší na světě, odrůda žatecký poloraný červeňák je dodnes světovým standardem pro hodnocení kvality jemně aromatických chmelů. Pěstování a zpracování této plodiny v minulosti přitom dalo krajině a jejím sídlům velmi specifickou podobu. Výstava seznámí s historií pěstování chmele se specifickými technologickými postupy při jeho sušení, představí některé ze stovek dochovaných historických sušáren a na příkladu čtyř nejvýznamnějších chmelařských obcí Žatecka ukáže, jaký dopad mělo toto odvětví na podobu sídel a na ně navazující krajinu.

Výstava, která byla podpořena Ústecký krajem, vznikla ve spolupráci Filozofické fakulty UJEP a NPÚ ÚOP Ústí nad Labem.

V galerii informačního střediska potrvá výstava do 28. 2. 2019, vstup je zdarma.

  

  (plakát .pdf 2,09 MB)