Galerie

Prostor informačního střediska (IS) je rozčleněn do dvou pater, přičemž horní patro je řešeno jako galerie, ve které se pořádají výstavy výtvarných děl, fotografií či soch zdejších nebo výstavy s místní tématikou.
V případě potřeby je výstavám věnován prostor i v přízemí.

Aktuální výstava

Skupina výtvarníků LAVY - Výstava obrazů jen pro tebe (galerie IS)

Skupina „LAVY“ se skládá z výtvarníků tvořících již mnoho let v Ústí nad Labem a jeho okolí. Organizátorkou výstavy je paní Jaroslava Krákorová Halová a spolu s dalšími umělci tvoří především sochařské uskupení LAVY, které se prezentuje mnoho let na různých sochařských sympoziích. Své výtvory sochají do Hořického pískovce. Návštěvníkům výstavy se též představí sochy z geopolymerního materiálu, jedná se o originální ústeckou hmotu.

Obrazy jsou pestrým spektrem od malby až k abstraktnímu vyjádření pocitů a nálad. Tvorba zahrnuje převážně malbu krajiny olejem a kombinovanou technikou, abstraktní tvorbu olejem a technikou monotypu. Obrazy z plenéru se pokouší zprostředkovat pohled na malebnost krajiny nebo její zvláštnosti, abstraktní pojetí je výsledkem snahy dát prostor k zamyšlení, navodit atmosféru tajemna a poezie a umožnit divákovi vlastní pohled na dílo.

      

 

EKO - KOM a.s. - Brána recyklace (přízemí IS)  

Výstava Brána recyklace je pořádána neziskovou společností EKO-KOM a. s., producentem je společnost ex voto spol.
s r. o. Cílem a posláním výstavy je poukázat na význam třídění a recyklace odpadů, včetně možností různého využití materiálů. Recyklované výrobky nejsou žádnou výjimkou, setkáváme se s řadou předmětů běžné denní potřeby,
o kterých ani mnohdy netušíme, že prošly několikátým recyklačním procesem. K tomu, aby prošly materiály procesem recyklace, předchází řádné vytřídění. O správném třídění a nakládání s odpady návštěvníka informují přehledné informační panely – návštěva tak bude zajímavá a poučná zároveň.

      

                           
Připravovaná výstava

listopad - Black & Colour: VŮNĚ ŽIVOTA

Třetí ročník výstavy amatérské malby dvou autorek z Ústí nad Labem nese název VŮNĚ ŽIVOTA a skrývá v sobě vnímání všedních i nevšedních okamžiků všemi smysly. Na plátnech malovaných většinou akrylovými barvami se objevují konkrétní i abstraktní motivy inspirované převážně vlastními pocity a emocemi. Autorské duo do letošní výstavy přispělo novými metodami tvorby, klasický štětec mění za válečky, houbu či otisky různých materiálů. Co ovšem zůstává stále stejné, je osobní inspirace, radost z nezávislé tvorby a tvůrčí způsob relaxace.

 

Historie proběhlých výstav

více informací zde

Zájemci o výstavu

Výstavní prostory jsou poskytovány zdarma. Výstavní prostor je vymezen horním patrem informačního střediska. Délka výstavy je obvykle 1 měsíc. V případě zájmu o vystavování v galerii kontaktuje Pavla Huška na telefonním čísle +420 475 271 871 nebo na emailu

Informační středisko poskytuje zařízení galerie: výstavní panely formátu 100x70 cm, výstavní stojany Triboard -
2 ks, závěsný systém (nosnost 4 kg) a další.