Cykloportál Ústí nad Labem

Značené cyklotrasy

Tento text je nahrazen komponentou Flash

Milovníkům cykloturistiky nabízí Ústecko široké možnosti. Rekreačním cyklistům je k dispozici cyklostezka vedoucí podél břehu Labe a náročnější sportovci mohou zdolávat okolní vrchy.

 

Značené cyklotrasy na Ústecku

 

Cyklotrasa č. 2 - Labská stezka

Ústí nad Labem – Valtířov (směr Děčín)
5,8 km dlouhá trasa vede po asfaltovém povrchu a zámkové dlažbě. Stezka začíná pod Mariánským mostem na pravém břehu řeky Labe, na protilehlém břehu je Mariánská skála (265m.n.m.).
2 km Olšinky – možnost občerstvení.
2,7 km Svádov - ves s pravěkým osídlením, dnes součást města Ústí nad Labem. Kostel sv. Jakuba Většího vystavěn ve stylu saské renesance v l. 1580–1610, barokní faru se sloupem Tří králů nechala postavit Anna Františka Toskánská. Svádov je také proslavený jarními ředkvičkami a jahodami prodávanými podél silnice. Možnost občerstvení.
5km Valtířov - součástí obce Velké Březno. Kostel sv. Václava vystavěn ve stylu goticko–renesančním (tzv. saské renesance, 1574), v sousedství je novogotická kaple (1869) – hrobka rodiny Chotků, v parčíku sloup Čtrnácti svatých pomocníků. Možnost občerstvení.
V roce 2011 byl otevřen další úsek cyklostezky z Valtířova od železničního přejezdu před Velké Březno do Přerova v délce 5,5 km.

Ústí nad Labem – Církvice (směr Litoměřice)
12,4 km dlouhá trasa vede po asfaltovém povrchu, štěrkové vozovce a zámkové dlažbě. Turistické zajímavosti při stezce jsou označeny informačními tabulkami. Jedná se o nenáročný terén bez většího převýšení, proto není zařazen podélný profil.
Stezka začíná pod Mariánským mostem na pravém břehu řeky Labe. Na protilehlém břehu je Mariánská skála (265 m.n.m.). Stezka pokračuje kolem silničního mostu Dr. E. Beneše (v době výstavby 1936 největší tuhý oblouk s táhlem – 123,6 m) a dále pak k mostu železničnímu (1874).
Mezi těmito mosty na protilehlém břehu je vidět věž kostela sv. Vojtěcha s bývalým klášterem dominikánů (kostel přestavěl v letech 1715-30 stavitel Octavio Broggio), věž kostela Nanebevzetí Panny Marie s vychýlenou věží od své osy téměř o 2 m. Na kopci nad městem je výletní restaurace a hotel Větruše s vyhlídkovou věží, bludišti, sportovištěm a nedalekým popravištěm.
2,74 km Masarykovo zdymadlo – technická památka (architekt J. Vahala), výstavba 1923 – 36, tehdy největší vodní dílo v Čechách, vodní elektrárna, rybí přechod, informační tabule „Jez Střekov“, průchod mezi oběma břehy v noci uzavírán (informace Povodí Labe, st. p.).
Nad zdymadlem hrad Střekov – založen 1316 k ochraně plavby na Labi, věž ze 14. století, gotický palác kolem r. 1500, kaple z r. 1520, od r. 1615 majetkem Lobkowiczů. Oblíbené místo např. K. H. Máchy, R. Wagnera, E.G.Doerella. Pro veřejnost je hrad přístupný od poloviny 19. století., dnes expozice historie hradu a regionu, restaurace. Více informací na www.hradstrekov.cz.
Na protilehlém (levém) břehu je vidět národní přírodní památka Vrkoč – vypreparovaná čedičová žíla s dobře vyvinutou sloupcovou odlučností horniny, přístupná vyhlídka, v blízkosti je 12 m vysoký Vaňovský vodopád Podlešínského potoka.
3,13 km Malířský koutek, dřevěná zvonice typu vidlák chráněná státem, milník z roku 1800, slovanský původ dokládá uspořádání staveb kolem okrouhlé návsi. Po levé ruce ve směru jízdy je přírodní rezervace Sluneční stráň (vyhlášena 1968, plocha 7,62 ha), součást biocentra regionálního významu, začátek naučné stezky „Pod Vysokým Ostrým“.
4,90 km termální koupaliště Brná (více na www.msul.cz), počátky v roce 1931, dnes 3 bazény, dětské bazény a tobogán, půjčovna loděk, plavba lodí, občerstvení.
6,10 km Srdíčko – restaurace, ubytování, kde pobýval Karel May, kaple sv. Anny z roku 1756, prodejna potravin, zastávka MHD, poříční oddělení policie ČR. Po levé ruce Průčelská rokle – zalesněná skalnatá rokle, dolní částí vede naučná stezka „Pod Vysokým Ostrým“, kaskádový vodopád. Souběh se silnicí na Litoměřice II/261 Brod přes Němčický potok.
8,21 km odpočívadlo s mapou při stanovišti oddílu vodního lyžování. Vlevo kupovité či kuželovité vrcholy původně podpovrchových čedičových těles: Skřivánčí vrch u Brné n.L. a Matrný u Sebuzína, na horizontu vrch Deblík (459 m), přejíždíme potok Rytina přitékající z Rytinské soutěsky.
8,95 km Sebuzín - přejezd Tlučenského potoka a odklon od řeky na silnici, kaple sv. Vincence z Ferrery (1745), restaurace, pošta, telefonní budka, prodejna potravin, železniční stanice. Na protilehlém břehu chatová oblast Dolní Zálezly, na horizontu na kopci bělostný Dubický kostel sv. Barbory (1579).
11,49 km Církvice konečná autobusové linky MHD, telefonní budka, kostel Nanebevzetí Panny Marie s hrázděnou zvonicí (barokní stavba z roku 1701), barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. stol., občerstvení, odpočívadlo s mapou, návrat k vodě.
Zde Labská cyklistická stezka na území okresu Ústí nad Labem končí. Pokračovat můžete dále přes Libochovany, Velké Žernoseky až do Litoměřic. Ve Velkých Žernosekách se kříží tato cyklotrasa s další cyklotrasou Most – Doksy. Zde je možno přejet přívozem do Malých Žernosek, které leží na levém břehu řeky Labe a pokračovat do Opárenského údolí.

Cyklotrasa č. 3066 A

Nakléřov – Libouchec (3) – Malé Chvojno (4) – Velké Chvojno (6) – Luční Chvojno (7) – Mnichov (10) – Slavošov (12,5) – Mírkov (15) – Povrly (20) – Neštědice (21,5).
Délka trasy: 21,5 km.
Popis trasy: Je určena jako návratová z Krušných hor. Z Nakléřova, kde navazuje na trasu č. 23, vede z kopce dolů přes Libouchec, Malé Chvojno, Velké Chvojno. Cesta dále stoupá přes Luční Chvojno do Mnichova, kde se kříží s trasou č. 3067. Pokračuje přes Lipovou, Slavošov, klesá k řece Labi přes Mirkov, Lužec a Povrly do Neštědic k přívozu. Přívozem je možné se dostat do Velkého Března, kde se napojíme na trasu č. 2 do Děčína nebo Ústí nad Labem.

Cyklotrasa č. 3066

Velké Březno – Býňov (3) – Lhota pod Pannou (5) – Homole u Panny (7) – Haslice (8) – Řepčice (10) – Třebušín (11,5) – Ploskovice (15,5) – Žitenice (19) – Litoměřice (22,5).
Délka trasy: 22,5 km.
Popis trasy: Z Velkého Března se vydáme podél Homolského potoka na Býňov, Lhotu pod Pannou a Homoli. Cesta stále stoupá přes Haslice až do Řepčic. Dále už se svezeme z kopce dolů přes Třebušín, Vinné, Těchobuzice do Ploskovic. Poslední úsek nás dovede přes Pohořany a Žitenice do Litoměřic, kde se můžeme napojit na trasu č. 2 do Ústí nad Labem.

Cyklotrasa č. 23

Děčín – Vlčí jezírko (8) – Sněžník (14) – Tisá (18) – Petrovice (23) – Nakléřov (28) – Krásný Les (33) – Adolfov (38) – Habartice (39).
Délka trasy: 39 km.
Popis trasy: Z Děčína jedeme přes obce Jalůvčí, Tisá, Petrovice, Nakléřov, Krásný Les a Adolfov do Habartic, kde se můžeme napojit na trasu č. 3009 do Unčína. Trasa z Děčína prudce stoupá na Sněžník, odkud vede po hřebenech Krušných hor, kde se střídají roviny sjezdu a jízda do vrchu. Kdo chce ušetřit čas a námahu, může využít služeb cyklobusu z Ústí nad Labem nebo Děčína. Celá trasa končí na Měděnci a měří 130 km.

Cyklotrasa č. 3084

Ústí n. L. – Důlce – Mariánská skála (1) – Dobětice – Rabasova (2,5) – Žežice (4,5) – křižovatka Chuderov (6) – Sovolusky (6,5) – Libov (7) – Mnichov (10)
Délka trasy: 10 km.
Popis trasy: Z centra města pojedeme na Důlce, odkud vystoupáme na Mariánskou skálu. Přejedeme přes hlavní silnici nad ZOO do Rabasovy ulice. Projedeme sídliště v Doběticích a okolo domova důchodců pokračujeme přes staré Dobětice po modré turistické značce do Žežic. Na křižovatce Chuderov odbočíme vpravo a stále do kopce jedeme na Sovolusky. Sjedeme do Radešína a dále přes Libov do Mnichova. Zde se kříží trasy č. 3066 a 3067, po kterých se můžeme vydat dál.

Trasa č. 3067

Děčín – Malšovice (4,5) – Javory (7,5) – Slavošov (10,5) – Lipová (11,5) – Mnichov (12,5) Čermná (15) – Modrá (17).
Délka trasy: 17 km.
Popis trasy: Z Děčína se vydáme do Malšovic, kde navazuje trasa č. 3068. Z Malšovic pokračujeme přes Javory do Slavošova, zde dochází k souběhu s trasou č. 3066, dále pak přes Lipovou, Mnichov a Čermnou do Modré. Z Mnichova je možné pokračovat po trase č. 3084 do Ústí nad Labem.

Trasa č. 3068

Malšovice – Choratice (2) – Dobkovice (4) – Panský Mlýn (7) – Šachov (8) – Slavošov (12).
Délka trasy: 12 km.
Popis trasy: Vyjedeme z Malšovic a pokračujeme přes Choratice, Dobkovice, Prosetín, Panský Mlýn, Šachov do Slavošova, kde je možné se napojit na trasu č. 3066 nebo 3067.

Trasa č. 3017

Děčín – Sněžník (8) – Tisá- turistická chata (14) – Ostrov (16) – Rájec (17) – Nový Dvůr (18) – Petrovice (20).
Délka trasy: 20 km.
Popis trasy: Začíná v Děčíně – Oldřichově a vede po silnici městem do Bělé. Z Bělé trasa vede lesními silnicemi okolo Děčínského Sněžníku, přes obec Sněžník okolo turistické chaty v Tisé nad skalami Tiské stěny a Ostrovské skály přes Rájec, okolo Rájeckých skal na hraniční přechod do Petrovic. Z Petrovic je možné pokračovat do Krásného Lesa na trasu č. 23 a dále do Adolfova a Habartic, kde je návaznost na trasu č. 3009 do Unčína a Řehlovic.

Trasa č. 3009

Habartice – zřícenina Kyšperk – Unčín (10) – Stradov (12) – Chlumec (13) – Chabařovice (16) – Roudníky (21,5) – Habří (24) – Řehlovice (25).
Délka trasy: 25 km.
Popis trasy: Svezeme se cyklobusem z Ústí nad Labem do Adolfova. Dále pojedeme po trase č. 23 asi 1 km do bývalých Habartic (směr Fojtovice), kde se napojíme na trasu č. 3009. Sjedeme dolů okolo zříceniny Kyšperka do Unčína a pokračujeme na Stradov, Chlumec, Chabařovice, Roudníky a nad nově vznikajícím jezerem Milada dojedeme do Habří. Odtud sjedeme dolů do Řehlovic, kde se napojíme na trasu č. 3071 do Trmic a dále do Ústí nad Labem.

Trasa č. 3071

Trmice – Koštov (2) – Stadice (4) – Řehlovice (7) – Malhostice (9) – Rtyně nad Bílinou (11) – Sezemice (12) – Nové Úpořiny (14) – Bystřany (17) – Teplice (20).
Délka trasy: 20 km.
Popis trasy: Z Václavského náměstí v Trmicích se vydáme ulicemi Zámecká a Edisonova okolo Teplárny do ulice Na Rovném, po které dojedeme do Koštova. Zde se napojíme na červenou turistickou značku a pokračujeme okolo Královského pramene do Stadic, Řehlovic a podél řeky Bíliny do Malhostic. Cesta dále pokračuje přes Rtyni nad Bílinou, Sezemice, Nové Úpořiny do Bystřan a Teplic.

Trasa č. 3057

Libochovany – Kalvárie (2,5) – Kamýk (5) – Hlinná (9) – sedlo pod Varhoštěm (11) – Čeřeniště (13) – rozcestí Babiny I (17) – Ovčárna (19) – křižovatka Pohořany (25) – křižovatka Myštice (26) – křižovatka Ploskovice (27,5) – Ploskovice (28).
Délka trasy: 28 km.
Popis trasy: Odklon od trasy č. 2. Z Libochovan jedeme stále vzhůru přes Hrádek, Kamýk, kolem Plešivce, přes Hlinnou, Kunratice, sedlo pod Varhoštěm do Čeřeniště. Dále pokračujeme na Ovčárnu, kde odbočíme vpravo na lesní cestu, která nás povede pod Babinským vrchem na Dlouhý vrch a okolo Panenského kamene dojedeme na silnici. Přes Myštice dojedeme do Ploskovic, kde se můžeme napojit na trasu č. 3066 do Litoměřic. Zde je napojení na trasu č. 2, po které se můžeme vrátit do Ústí nad Labem. Trasa je velmi těžká a s velkým převýšením.

Trasa č. 3058

Velké Žernoseky – Malíč (1) – Michalovice (2) – Knobloška (3) – křižovatka Kamýk (5) – Miřejovice (6,5) – Lbín (11) – Pod Homolkou (12,5) – křižovatka Čeřeniště (14).
Délka trasy: 14 km.
Popis trasy: Odklon od trasy č. 2 a trasy č. 25 u přívozu. Z Velkých Žernosek přes Malíč, Michalovice a Knoblošku dojedeme na křižovatku Kamýk. Po krátké jízdě vlevo na Kamýk odbočíme vpravo do Miřejovic. Na další křižovatce odbočíme vpravo a poté vlevo přes Mentourov dojedeme do Lbína. Cesta stoupá strmě do sedla pod Homolkou a pokračuje na křižovatku Čeřeniště, kde se můžeme napojit na trasu č. 3057 do Ploskovic. V Ploskovicích je návaznost na trasu č. 3066, nebo do Libochovan na trasu č. 2 a po ní do Ústí n. L.

 

 

 

 

Fotografie