EVIDENCE VOZIDEL

 

Žádost o přestavbu silničního vozidla (1)

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla (2)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
 • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno
 • podrobný popis přestavby silničního vozidla
 • návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla
 • technický popis s výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu technickým protokolem vydaným zkušební stanicí

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý:

Čtvrtek:

8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 15:00 hodin

8:00 – 12:00 hodin

Telefon:

475 271 394; FAX: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce č. 14, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o přestavbu nebo povolení výroby jednotlivého vozidla

Žádost o schválení technické způsobilosti

Podrobný popis (1) zde. (2) zde.

nahoru

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla z jiného státu, pokud byl vydán
 • osvědčení o registraci vozidla z jiného státu, pokud byl vydán
 • protokol o evidenční kontrole nebo technické kontrole před schválením

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý:

Čtvrtek:

8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 15:00 hodin

8:00 – 12:00 hodin

Telefon:

475 271 538; 475 271 864; FAX: 475 271 864

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

Žádost o vydání technického průkazu k novému vozidlu, zakoupenému v jiném státě EU

Podrobný popis zde.

nahoru

Žádost o vydání druhopisu technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla nebo tabulky registrační značky vozidla za ztracené, odcizené, poškozené nebo zničené

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
 • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno, tabulky registrační značky vozidla v případě, že se jedná o jejich poškození

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý:

Čtvrtek:

8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 15:00 hodin

8:00 – 12:00 hodin

Telefon:

475 271 539; 475 271 394; 475 271 397

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Oznámení o ztrátě / odcizení

Podrobný popis zde.

nahoru

Žádost o dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
 • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno
 • tabulky registrační značky vozidla
 • prohlášení, že vozidlo není odstaveno na veřejné komunikaci a není nebezpečným odpadem (volnou formou)

Úřední hodiny:

 

Pondělí a středa:
Úterý:

Čtvrtek:

8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 15:00 hodin

8:00 – 12:00 hodin

Telefon:

475 271 538; 475 271 864; FAX: 475 271 864

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

Podrobný popis zde.

nahoru

Žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
 • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno
 • tabulky registrační značky vozidla
 • potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu

Úřední hodiny:

 

Pondělí a středa:
Úterý:

Čtvrtek:

 

8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 15:00 hodin

8:00 – 12:00 hodin

Telefon:

475 271 539; 475 271 394; 475 271 397

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

Podrobný popis zde.

nahoru

Žádost o výpis údajů z registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • doklad o existenci právního zájmu žadatele, vycházejícího s příslušného zákona

Úřední hodiny:

 

Pondělí a středa:
Úterý:

Čtvrtek:

 

8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 15:00 hodin

8:00 – 12:00 hodin

Telefon:

475 271 494; FAX: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce č. 11, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o výpis údajů z registru silničních vozidel

Podrobný popis zde.

nahoru

Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
 • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno
 • tabulky registrační značky vozidla v případě, že se jedná o jejich poškození nebo ztrátu jedné z nich
 • k zápisu tažného zařízení: typový list, fakturu, doklad o montáži pověřenou osobou nebo kontrolu ze stanice technické kontroly

Úřední hodiny:

 

Pondělí a středa:
Úterý:

Čtvrtek:

8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 15:00 hodin

8:00 – 12:00 hodin

Telefon:

475 271 539; 475 271 394; 475 271 397, FAX: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel

Podrobný popis zde.

nahoru

Žádost o přihlášení historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel  ( 1 )
Žádost o přihlášení  sportovního  vozidla do registru historických a sportovních vozidel ( 2 )

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • původní registrační doklady, pokud existují
 • žádost o provedení testování historického vozidla, potvrzené krajskou komisí
 • barevné fotografie o rozměru 6x9cm, pravozadní a levozadní pohled
 • doklad o pojištění

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý:

Čtvrtek:

 

8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 15:00 hodin

8:00 – 12:00 hodin

Telefon:

475 271 864; FAX: 475 271 864

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Přihláška k registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel

Přihláška k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel

Žádost o provedení testování historického vozidla  

Žádost o uznání testování silničního vozidla

Podrobný popis zde.

nahoru

Žádost o zápis vozidla do registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
 • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno
 • tabulky registrační značky vozidla v případě, že se jedná o jejich poškození nebo ztrátu jedné z nich
 • k zápisu tažného zařízení: typový list, fakturu, doklad o montáži pověřenou osobou nebo kontrolu ze stanice technické kontroly
 • Protokol o evidenční kontrole silničního motorového a přípojného vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo.

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý:

Čtvrtek:

8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 15:00 hodin

8:00 – 12:00 hodin

Telefon:

475 271 539; 475 271 394; 475 271 397, FAX: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel

Podrobný popis zde.

nahoru

Žádost o zapsání – vymazání
Zástavního práva k vozidlu registrovaném v registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
 • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno
 • smlouva nebo jiný doklad (plná moc) o  zřízení nebo zániku zástavního práva

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý:

Čtvrtek:

8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 15:00 hodin

8:00 – 12:00 hodin

Telefon:

475 271 539; 475 271 394; 475 271 397, FAX: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaném v registru silničních vozidel

Podrobný popis zde.

nahoru