EVIDENCE VOZIDEL

 

Žádost o přestavbu silničního vozidla a Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor - oddělení registru vozidel,
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
 • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno
 • podrobný popis přestavby silničního vozidla
 • návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla
 • technický popis s výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu technickým protokolem vydaným zkušební stanicí

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý:

Pátek:

8:00 – 17:00 hod.
8:00 – 15:00 hod.

8:00 – 11:00 hod.

Telefon:

475 271 394; FAX: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce č. 14, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o přestavbu nebo povolení výroby jednotlivého vozidla

Podrobný popis  zde. 

nahoru

Zápis vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel (dovezené vozidlo - první registrace v ČR)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor - oddělení registru vozidel, 
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

kancelář č. 166 (vchod z atria, I. patro)

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla z jiného státu EU, pokud byl vydán
 • osvědčení o registraci vozidla z jiného státu EU, pokud byl vydán
 • protokol o evidenční kontrole nebo technické kontrole před schválením
 • žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • zplnomocnění při zastupování - plná moc úředně ověřená

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý:

Pátek:

8:00 – 17:00 hod.
8:00 – 15:00 hod.

8:00 – 11:00 hod.

Telefon:

475 271 538; 475 271 854;     fax: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

Podrobný popis zde.

nahoru

Žádost o vydání druhopisu technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla nebo tabulky registrační značky vozidla za ztracené, odcizené, poškozené nebo zničené

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor - oddělení registru vozidel,
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
 • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno
 • tabulky registrační značky vozidla v případě, že se jedná o jejich poškození
 • plná moc v případě zastupování

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý:

Pátek:

8:00 – 17:00 hod.
8:00 – 15:00 hod.

8:00 – 11:00 hod.

Telefon:

475 271 394; 475 271 396; 475 271 397; 475 271 394;     fax: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou

Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel

Oznámení o ztrátě / odcizení

Podrobný popis zde.

nahoru

Žádost o  vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (dočasné vyřazení, depozit)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor - oddělení registru vozidel, 
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

kancelář č. 166 (vchod z atria, I. patro)

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
 • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno
 • tabulky registrační značky vozidla
 • prohlášení, že vozidlo není odstaveno na veřejné komunikaci a není nebezpečným odpadem (volnou formou)
 • plná moc v případě zastupování

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý:

Pátek:

8:00 – 17:00 hod.
8:00 – 15:00 hod.

8:00 – 11:00 hod.

Telefon:

475 271 538; 475 271 854; FAX: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

Podrobný popis zde.

nahoru

Zánik vozidla v registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor - oddělení registru vozidel,
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
 • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno
 • tabulky registrační značky vozidla
 • potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu
 • plná moc v případě zastupování

Úřední hodiny:

 

Pondělí a středa:
Úterý:

Čtvrtek:

 

8:00 – 17:00 hod.
8:00 – 15:00 hod.

8:00 – 11:00 hod.

Telefon:

475 271 394; 475 271 396; 475 271 397; 475 271 494;     fax: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o zánik vozidla z registru silničních vozidel

Podrobný popis zde.

nahoru

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor - oddělení registru vozidel,
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

přepážka č. 11 bez výdejního čísla

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • žádost o výdej dat z registru silničních vozidel
 • doklad o existenci právního zájmu žadatele, vycházejícího z příslušného zákona
 • v případě zastupování musí být doložena úředně ověřená plná moc

Úřední hodiny:

 

Pondělí a středa:
Úterý:

Pátek:

 

8:00 – 17:00 hod.
8:00 – 15:00 hod.

8:00 – 11:00 hod.

Telefon:

475 271 494;     fax: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce č. 11, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o výpis údajů z registru silničních vozidel

Podrobný popis zde.

nahoru

Sem vložte text

Žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru silničního vozidla (přihlášení nového vozidla)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor - oddělení registru vozidel,
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • přihláška k registraci vozidla
 • technický průkaz vozidla
 • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta)
 • zplnomocnění při zastupování - plná moc úředně ověřená

Úřední hodiny:

 

Pondělí a středa:
Úterý:

Pátek:

8:00 – 17:00 hod.
8:00 – 15:00 hod.

8:00 – 11:00 hod.

Telefon:

475 271 394; 475 271 396; 475 271 397; 475 271 494;     fax: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel

Podrobný popis zde.

nahoru

Žádost o přihlášení historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel  ( 1 )
Žádost o přihlášení  sportovního  vozidla do registru historických a sportovních vozidel ( 2 )

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor - oddělení registru vozidel, 
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

kancelář č. 166 (vchod z atria, I. patro)

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • původní registrační doklady, pokud existují
 • žádost o provedení testování historického vozidla, potvrzené krajskou komisí
 • barevné fotografie o rozměru 6x9cm, pravozadní a levozadní pohled
 • doklad o pojištění

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý:

Pátek:

8:00 – 17:00 hod.

8:00 – 15:00 hod.

8:00 – 11:00 hod.

Telefon:

475 271 854; 475 271 538;     fax: 475 271 864

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Přihláška k registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel

Přihláška k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel

Žádost o provedení testování historického vozidla  

Žádost o uznání testování silničního vozidla

Podrobný popis zde.

nahoru

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla do registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor - oddělení registru vozidel, 
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
 • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno
 • protokol o evidenční kontrole vystaven na nového provozovatele (platnost 10 pracovních dnů)
 • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta)
 • zplnomocnění při zastupování - plná moc úředně ověřená

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý:

Pátek:

8:00 – 17:00 hod.
8:00 – 15:00 hod.

8:00 – 11:00 hod.

Telefon:

475 271 596; 475 271 394; 475 271 397; 475 271 494;     faxc: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

žádost o zápis změn vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Podrobný popis zde.

nahoru

Žádost o zápis změny v registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor - oddělení registru vozidel, 
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
 • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno
 • žádost o zápis změn údajů v registru silničního vozidla
(např. zápis tažného zařízení, změna bydliště nebo sídla firmy, vývoz vozidla do zahraničí, aj.)

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý:

Pátek:

8:00 – 17:00 hod.
8:00 – 15:00 hod.

8:00 – 11:00 hod.

Telefon:

475 271 394; 475 271 396; 475 271 397; 475 271 494;     fax: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Podrobný popis zde.

nahoru