KE STAŽENÍ

(Všechny formuláře podávejte pouze přes podatelnu)

 

EVIDENCE ŘIDIČŮ

Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu
Vzor žádosti o udělení řidičského oprávnění
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
Žádost o vydání paměťové karty řidiče
Pravidla nakládání s paměťovou kartou řidiče
Žádost o vydání paměťové karta vozidla
Pravidla nakládání s paměťovou kartou vozidla
Žádost o vydání servisní paměťové karty
Pravidla nakládáni s kartou servisu
Vzor žádosti o vydání PPZŘ
Žádost o výdej dat z registru řidičů
Žádost o vrácení odňatého řidičského oprávnění pro ztrátu odborné způsobilosti
Žádost o vrácení odňatého řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
Žádost o odečtení 3 bodů z bodového hodnocení
Žádost o vrácení pozbylého řidičského oprávnění na základě bodového hodnocení
Žádost o vrácení pozbylého řidičského oprávnění na základě uloženého ZŘMV
Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění
Oznámení o vzdání se skupiny řidičského oprávnění

nahoru


EVIDENCE VOZIDEL

Formuláře pro vedení registru silničních vozidel platné od 1. ledna 2015:

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou.pdf
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.pdf
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu.pdf
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz.pdf
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou.pdf
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu.pdf

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.pdf
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.pdf
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.pdf

nahoru

MAJETKOVÁ SPRÁVA SILNIČNÍCH POZEMKŮ

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Sazebník náhrad za zřízení věcného břemene
Stanovení náhrad za pronájem (omezení užívání) stavby místní komunikace
Smlouva o zřízení věcného břemene
Žádost o pronájem komunikace

nahoru

POJISTNÉ UDÁLOSTI

Žádost o náhradu škody - poškození vozidla
Žádost o náhradu škody - úraz
Hodnocení bolestného
Hodnocení ztížení společenského uplatnění

nahoru

 

SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Žádost užívání pozemní komunikace k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení v silničním pozemku
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (chodníku) - Mírové náměstí
Situační plánek mírové náměstí
Žádost pro vyhrazené parkoviště pro vlastníky průkazu ZTP
Žádost o povolení úplné uzavírky místní komunikace
Žádost o povolení k připojení na pozemní komunikaci
Žádost o vyjímku ze stanovení místní a přechodové úpravy provozu na pozemních komunikacích
Žádost stanovení (místní / přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích

nahoru

TAXISLUŽBA


Informace v oblasti TAXI - od 1. 5. 2013
Žádost o vydání oprávnění řidiče taxislužby - od 1.5.2013

Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby - od 1.5.2013

Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby - od 1.5.2013

Žádost o změnu údajů o vozidle do evidence vozidel taxislužby - od 1.5.2013

 

nahoru