image

Umělecká stezka

Labské údolí, které se vine malebnými vrchy Českého středohoří, bylo od středověku označováno jako součást Českého ráje nebo Zahrady Čech. Úrodná krajina je plná malebných pohledů a romantických zážitků, které se staly častou a bohatou inspirací nejen pro tisíce prostých návštěvníků, ale také pro nepřeberné množství významných osobností. 

Právě díla slavných umělců nám zanechala svědectví o krajině a jejích proměnách. A nejen to, v řadě významných a slavných děl nacházíme přímou inspiraci, bez které by nemohla vůbec vzniknout. Mezi poutníky labským údolím vedle sebe nacházíme slavné básníky Johanna Wolfganga Goetha a Karla Hynka Máchu, dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, romanopisce Karla Maye a Vladimíra Párala, hudební skladatele Richarda Wagnera nebo Bedřicha Smetanu. Labským údolím prošly také stovky dramatických umělců, z nichž nejslavnější jsou herečka Marlene Dietrich nebo kameraman Frank Planer.


A samozřejmě to jsou malíři, grafici a fotografové, kteří již od konce 18. století systematicky zaznamenávali krajinu a její příběhy v proměnách doby i výtvarných stylů. Právě proto je naše trasa nazvána „Umělecká stezka“. Má nejen připomínat slavnou minulost, ale pro dnešní návštěvníky má být také novou inspirací…

Popis trasy Umělecká stezka