image

Přemyslovské Stadice a okolí

Trasu našeho výletu začneme v Trmicích na Václavském náměstí u kostela Narození Panny Marie (1898), kam nás doveze autobus MHD číslo 3 nebo 19 z Mírového náměstí. 

Podejdeme dálniční přivaděč a prohlédneme se zámek, který ve slohu alžbětinské gotiky postavili Nosticové (1863). Dnes se v zámku nachází stálá expozice věnovaná historii modelové železnice nebo expozice o historii hornictví v Ústí nad Labem. Prohlédnout si můžeme rovněž zámecký park. 

pohled na zámek Trmice   Muzeum modelové železnice

Po červené turistické trase poté půjdeme údolím řeky Bíliny, projdeme vsí Koštov, kde pod dálničním přivaděčem stojí empírová kaple (1820), až přijdeme ke vsi Stadice, do níž kronikář Kosmas klade ságu o začátku české státnosti. 

Na kraji obce se zastavíme u Královského pramene, ochraňovaného korunou "slovanské" lípy. Dle pověsti u tohoto pramene napájel své voly právě Přemysl Oráč

pohled na Královský pramen

Pokračujeme dále po červené turistické trase a přes barokní most přejdeme na náves se zvoničkou - vidlákem a barokní sochou Panny Marie (1770). Kamenná deska na domě čp. 24 informuje o tom, že zde stál statek zakladatele rodu - Přemysla Oráče. 

Projdeme vsí až ke Královskému poli (stále po červené turistické trase), které je tvořeno třemi lány, které Karel IV. při vyplacení obce ze zástavy ponechal "koruně". Uprostřed pole s legendární lískou, z níž byly dodávány ořechy do královské komory, nechal hrabě E. Nostitz-Rieneck postavit pomník s pluhem. Pomník byl slavnostně odhalen dne 3. 9. 1841. Reliéfy J. Maxe zobrazují posly, kteří zastihli Přemysla Oráče při orání a příchod Přemysla na Vašehrad. Královské pole, pomník a studánka jsou národní kulturní památkou.

pohled na pomník Přemysla Oráče

Dále budeme pokračovat po zelené turistické trase, okolo Volské hory, kam podle legendy zmizeli Přemyslovi voli, obejdeme ves Suchou a mezi kopci Homolka a Černý les projdeme vsí Dubicek části zvané Dubičky. Na návrší (220 m vysoko nad hladinou řeky Labe) je u kostela Sv. Barbory vyhlídková plošina, ze které je skvělý pohled do údolí Labe, na protilehlý Deblík, Varhošť, Kamýk, Plešivec a Radobýl.

výhled z Doerellovy vyhlídky   výhled na Labské údolí

Vyhlídkových míst je v okolí Dubiček ještě několik. Za zmínku stojí Doerellova vyhlídka, pojmenovaná po známém ústeckém romantickém malíři, který jedinečným způsobem ve svých obrazech zdokumentoval velkou část Českého středohoří. Další významnou vyhlídkou je Mlynářův kámen. Dříve se tomuto místu říkalo Hláska, neboť kdysi sloužilo pro svoji výhodnou polohu jako signalizační místo.

Z Dubic se poté autobusem DÚK číslo 457 vrátíme zpět do Ústí nad Labem. 

Mapa s trasou ke stažení zde

Jízdní řády MHDDÚK k nahlédnutí v odkazech.