Dny evropského dědictví 2018

Informace o proběhlém ročníku

8. 9. – 16. 9. 2018

Jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Každoročně otevírají nejširší veřejnosti co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. Mnohé z nich jsou jinak návštěvníkům zcela nepřístupné.

Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Jejich základní myšlenkou bylo umožnit široké veřejnosti návštěvu nejrůznějších památek, zejména těch, které jsou jinak běžně nepřístupné. Na 2. evropské konferenci ministrů odpovědných za architektonické dědictví, která se konala v roce 1985 ve Španělsku, francouzský ministr kultury navrhl, aby Rada Evropy dala této iniciativě záštitu s mezinárodní působností. Od roku 1991, kdy byly DED poprvé představeny evropské veřejnosti, roste jejich význam nejen z hlediska počtu účastnících se zemí, ale i stále se zvyšujícímu počtu návštěvníků.

V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, jako jsou známé hrady, paláce a katedrály, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov, které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. V České republice se DED konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Město Ústí nad Labem se do akce zapojuje od roku 1996.

 

Dny evropského dědictví 2018 v Ústí nad Labem

 

Město Ústí nad Labem se již po třiadvacáté připojí ke Dnům evropského dědictví. Ústečané a návštěvníci města si budou moci od 8. do 16. září 2018 prohlédnout na 30 památek, z nichž některé nejsou běžně veřejnosti přístupné.

Otevřou se např. dveře významných palácových vil (palácová vila Carla Friedricha Wolfruma, Hanse Weinmanna nebo Ignaze Petschka), k prohlédnutí bude správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu nebo prostory Severočeského divadla. K vidění budou i zajímavé sakrální památky (např. Chrám apoštola Pavla, Kostel sv. Vojtěcha, Kostel sv. Floriána, a další). Zpřístupněny budou technické památky, a to Masarykovo zdymadlo či Parní vodárna Střekov. Historií dýchnou muzea s válečnou tématikou (Muzeum ČSLO Valtířov, Muzeum lehkého opevnění vz. 36 v Hostovicích či Muzeum civilní obrany v areálu Ústeckého podzemí).

Na řadě míst bude pro návštěvníky rovněž připraven zajímavý doprovodný program. Jedná se o komentované prohlídky, koncerty, výstavy, nejrůznější soutěže či ankety. Na zámku v Krásném Březně můžete shlédnout výstavu s názvem „Architektura ve službách republiky“, která je věnována oslavám k 100. letému výročí vzniku republiky. Do Severočeské vědecké knihovny vás jistě přiláká podzimní „Burza s hudbou“, kde budete mít možnost zakoupení vyřazených knih. V Ústeckém podzemí vám poví tajemný příběh podzemí v rámci prohlídky jen s baterkou a svíčkami. Toto i mnoho dalšího můžete zažít v rámci letošního ročníku Dnů evropského dědictví.

 

A také v letošním roce bude Dny evropského dědictví doprovázet soutěž o ceny! Sbírejte razítka do turistického pasu a budete zařazeni do slosování o zajímavé ceny. Pozorně čtěte pravidla soutěže.

O co hrajeme:

1. - 3. cena

  • čtyři vstupenky na operu Bedřicha Smetany Libuše do Severočeského divadla v Ústí nad Labem
  • elektronická peněženka v hodnotě 2000,- Kč do plaveckého areálu Klíše
  • soubor výpravných knih Jiřího Svobody Tajemství Českého středohoří a Zázračné České středohoří

4. - 5. cena

  • publikace Ústecký kraj představující turisticky nejatraktivnější cíle čtyř destinací - České středohoří, České Švýcarsko, Dolní Poohří a Krušné hory

6. - 15. cena

  • dárkový balíček

Všichni vylosovaní účastníci obdrží dárkový balíček propagačních předmětů města.

Akce se koná pod záštitou náměstka primátorky města Ústí nad Labem MUDr. Jiřího Madara.

Ke stažení:

Další zajímavý tip:

Kontaktní osoby:

Bc. Tereza Fajfrová - Odd. cestovního ruchu
tereza.fajfrova@mag-ul.cz; tel. 475 271 514 
Bc. Tereza Limburská - Odd. cestovního ruchu
tereza.limburska@mag-ul.cz; tel. 475 271 661