image

Výstava Republika československá 1918-1939 v Ústí nad Labem

Unikátní výstava „Republika československá 1918–1939“, kterou pořádá Akademie věd ČR na základě dotace Úřadu vlády ČR, představí veřejnosti dosud nepříliš známé okolnosti a fakta ohledně vzniku a vývoje Československé republiky, její vzestupy, pády a významné milníky.  Bude zahájena 3. září a potrvá do 28. listopadu a bude putovat po 24 městech.

V Ústí nad Labem se na ni veřejnost může přijít podívat na Mírové náměstí od 31. října do 26. listopadu 2018. První den je výstava k vidění v daném městě vždy od odpoledních hodin.

Výstava vznikla ve spolupráci Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a Střediska společných činností AV ČR. Pořadatelé pro vás mj. připravili soutěž o tematické ceny, vyhrát v ní můžete třeba pobyt v prvorepublikovém hotelu nebo knižní publikace. Srdečně jste zváni i na tematické vernisáže s bohatým programem, které se budou konat 7. září v Brně a 27. října v Praze.

Všechny důležité informace najdete na webu www.republikaceskoslovenska.cz.

Pozn. Původně plánovaný termín prvního dne výstavy 29.10. byl posunut z důvodu hlášených poryvů větru.

  

TIP: Sledujte i ostatní akce ke 100. letému výročí v Ústí nad Labem!