image

Příjem žádostí do 16. kola dotačního programu končí již za týden

7. 6. 2021
Příjem žádostí trvá do 14. 6. 2021 včetně.Ještě 7 dní mohou zájemci o dotaci zasílat své žádosti do 16. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

Žadatelé mohou vybírat z následujících témat:

  • Obnova a zvelebování veřejného prostoru vč. péče o zeleň (v okolí komunikací i v meziblocích, guerilla gardening, výsadba, okrašlovací aktivity, úklidové akce apod.)
  • Podpora aktivního života, sportovních aktivit a turistiky (např. zvelebení dětského hřiště nebo vyhlídkového místa, drobné pohybové prvky apod. nebo zapojení do osvětových kampaní a akcí apod.)
  • Posílení komunitních aktivit a rozvoj zájmových spolků (založených na lokálních tradicích - kulturních, sportovních, volnočasových, společenských, turistických apod.)

Všechny důležité informace včetně potřebných formulářů jsou ke stažení na stránkách dotačního programu.