Cykloportál Ústí nad Labem

Evropský týden mobility v Ústí nad Labem

V letošním roce proběhne kampaň na téma multimodalita - s heslem „Vyber. Změň. Zkombinuj“. Evropský týden mobility a kampaň Do the Right Mix se tak slučují na podporu udržitelné městské mobility.

Zdravé město Ústí nad Labem ve spolupráci s mnoha významnými místními partnery připravilo několik zajímavých akcí, určených jak pro děti, tak pro dospělé. Smyslem této osvětové kampaně je upozornit jak na možnosti využívání udržitelných způsobů dopravy, které nezatěžují životní prostředí a kvalitu života ve městě tolik jako doprava automobilová, tak na bezpečnost účastníku silničního provozu.

Připraveny jsou např. turistické a cyklistické výlety, oblíbené komentované procházky městem, ve spolupráci s MP bezpečnostní akce nebo pro školáky ukázky dovedností jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému, branný den pro veřejnost nebo přespolní běh apod.

Pokud je jedinou překážkou dojíždění do práce na kole výšlap na Severní Terasu či do Dobětic, tak jsou i letos přichystány odpolední promo jízdy cyklobusu zdarma. A na podporu mezinárodního Dne bez aut, který připadne na 22. 9., pak bude možnost cestovat po městě MHD zdarma.

Akce se koná pod záštitou náměstka primátorky města Ústí nad Labem MUDr. Jiřího Madara.

Více informací k akcím