image

Ústecký SEN-ART 2021

8. 7. 2021
Až do konce srpna trvá výtvarná a literární soutěž pro seniory z Ústí nad Labem.

 

 

Rada seniorů vyhlásila i letos oblíbenou soutěž s názvem Ústecký SEN-ART 2021. Soutěž je určena pro seniory ve věku nad 60 let s trvalým pobytem v Ústí nad Labem, včetně uživatelů služby domovů pro seniory, jejichž zřizovatelem je město Ústí nad Labem. Novinkou letošního ročníku je vedle výtvarné i kategorie literární.

Kategorie výtvarné soutěže:

  1. ruční práce
  2. kresba, malba, grafika
  3. fotografie

Kategorie literární soutěže:

  1. próza
  2. povídka
  3. poezie                                                                                                                                                                                                                                                   

Výtvarné práce mohou senioři doručit tajemnici Rady seniorů Ústí nad Labem Mgr. Lence Jaremové do budovy magistrátu města na Lidickém náměstí (2. patro, číslo dveří 284). Literární díla mohou posílat buď e-mailem na adresu lenka.jaremova@mag-ul.cz, nebo poštou na adresu Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb, Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, přičemž v levém horním rohu bude uvedeno Sen Art 2021.

Příspěvky do výtvarné i literární soutěže mohou soutěžící doručovat do 31. 8. 2021. V každé kategorii je možné odevzdat maximálně jednu práci. Přihlášená díla musí mít popisek obsahující jméno a příjmení, věk a kontakt (adresa a telefon) na autora. Vyhodnocení soutěže provede odborná porota, která z každé kategorie vybere tři nelepší práce.

Ústecký SEN-ART 2021 se koná pod záštitou primátora města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petra Nedvědického.