image

Představení plánu rozvoje Zoo Ústí nad Labem

8. 2. 2023
V Informačním středisku města Ústí nad Labem se uskuteční představení generelu zoo veřejnosti.

 

Zástupci Zoologické zahrady Ústí nad Labem představí plán rozvoje zoo široké veřejnosti. Seznámení s generelem proběhne 22. 2. 2023 od 16:00 v Informačním středisku města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar). 

Na generelu spolupracoval odborný tým zoo společně s architekty z atelieru JinJan s.r.o. po dobu téměř sedmi měsíců. Zaměřuje se na zoologickou, botanickou i historickou složku areálu zoo a je vypracován v časovém horizontu 10 let. Podstatnou kapitolou jsou plánované projekty, které řeší zlepšení životních podmínek chovaných druhů zvířat, ale i zlepšení návštěvnického servisu. 

Vstup do infostřediska je zdarma, přístup je bezbariérový.

plakát