Skok na obsah
Česká verzeDeutsche versionEnglish version
Mapa serveruTisk stránkyNapište námNapište nám

Základní informace dle zák 106/99 Sb.

Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název 
  Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem
   
 2. Důvod a způsob založení
  Statutární město Ústí nad Labem jako veřejnoprávní korporace-územně samosprávný celek je založeno zákonem o obcích za účelem usilovat v samostatné působnosti o rozvoj svého území a kvality života v něm a v přenesené působnosti plnit úkoly státní správy. Ústava ČR zaručuje územně samosprávným celkům právo na samosprávu ve svém čl. 8 a čl. 99 a násl.

 3. Organizační stuktura (.xls, 520kB)
   
 4. Kontaktní spojení
  Velká Hradební 2336/8
  401 00  Ústí nad Labem
  • Úřední hodiny:
   Denně: 8:00 – 11:00
   Po, St: 13:00 – 17:00
   Út, Čt: 13:00 – 15:00
  • Osobní a cestovní doklady:
   Pondělí 8:00 – 17:00
   Úterý 8:00 – 15:00
   Středa 8:00 – 17:00
   Pátek 8:00 – 11:00
  • Řidičské průkazy a výdej osvědčení o profesní způsobilosti řidiče:
   Po, St 8:00-17:00
   Pá 8:00-11:00
  • Technické průkazy:
   Po, St 8:00-17:00
   Út 8:00-15:00
   Čt 8:00-12:00
  • Elektronická podatelna: 
  • Více v sekci: Kontakty - Adresa, e-mail, ID DS
    
 5. Případné platby můžete poukázat  
  19-1125411/0100 (Komerční banka)
   
 6. IČO 
  00081531
   
 7. DIČ 
  CZ00081531
   
 8. Rozpočet města
  Rozpočet a závěrečný účet v tomto roce a předchozích letech.
   
 9. Čísla faxů Magistrátu města Ústí nad Labem

  Kancelář primátora 475 271 199
  Kancelář tajemníka 475 271 499
  Správní odbor 475 271 599
  Odbor sociálních věcí 475 271 724
  Odbor dopravy - oddělení registrů a technické způsobilosti vozidel 475 271 492
  Stavební odbor 475 271 699
  Odbor životního prostředí - oddělení mimořádných situací
   
  475 211 528
   
 10. Formuláře
   
 11. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  Titulní stránka - sekce "Občan se orientuje"
   
 12. Nejdůležitější předpisy
  - Ústava ČR
  - Listina základních práv a svobod
  - zákon o obcích
  - zákon o úřednících
  - stavební zákon
  - živnostenský zákon
  - zákon o živnostenských úřadech
  - zákon o pozemních komunikacích
  - silniční zákon
  - zákon o archivnictví
  - zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  - zákon o sociálním zabezpečení
  - zákon o státní sociální podpoře
  - krizový zákon
  - školský zákon
  - zákon o obecní policii
  - přestupkový zákon
  - zákon o správním řízení (správní řád)
  - občanský zákoník
  - zákon o rodině
  - obchodní zákoník
  - zákon o zadávání veřejných zakázek
  - zákon o veřejné podpoře
  - zákon o správě daní a poplatků
  - zákon o finanční kontrole
  - zákon o místních poplatcích
  - vodní zákon
  - zákon o ochraně přírody a krajiny
  - zákon o odpadech
  - zákon o ochraně ovzduší
  - zákon o matrikách
  - zákon o evidenci obyvatel
  - zákon o státním občanství
  - zákon o občanských průkazech
  - zákon o cestovních dokladech
  - zákon o veřejných dražbách
  - zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
  - zákon o svobodném přístupu k informacím
   
  Nařízení města
  Vyhlášky města

  Občané mohou nahlédnout do výše uvedených právních předpisů v kanceláři č. 320 u p. Dany Gloserové, vedoucí organizačního oddělení kanceláře tajemníka denně v úředních hodinách.
   
 13. Licenční smlouvy
  Vzory licenčních smluv
  Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
        • Vzor licenční smlouvy (.doc, 48 kB)
  Výhradní licence
  Magistrát města Ústí nad Labem neposkytl žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 14. Poskytování informací
  Směrnice tajemníka MmÚ č. 2-2011 - Poskytování informací (.pdf, 460kB)
        • Příloha č. 1 - sazebník úhrad (.pdf, 290kB)
        • Příloha č. 2 - žádost o poskytnutí informace (.doc, 26kB)
        • Příloha č. 5 - odvolání proti rozhodnutí (.doc, 32kB)

 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2013 (.doc, 38kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2012
   (.doc, 46kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2011 (.doc, 32kB)

 16. Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 17. Oznamovací povinnost dle §18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (.xls, 140kB)

 18. Seznam organizací